Undervisningsforløb energi 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 7
  • 1755
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 23-10-2005

Semesteropgave: Undervisningsforløb energi 6. klasse

Semesteropgave i natur/teknik med et undervisningsforløb om energi til en 6. klasse.

Fokuspunkterne i den didaktiske del er et biogasprojekt samt undersøgelseslandskaber med tre forskellige opgaver indenfor varmeenergi.

Indhold

Indledning:
Teoretisk baggrundsviden:
Kinetisk energi
Potentiel energi
Kemisk energi
Elektrisk energi
Strålingsenergi
Kerneenergi
Fremtidens energikilder
Teoretisk del udmøntet på undervisningsforløbet:
Undervisningsforløb:
Risikofaktorer:

Uddrag

I denne opgave er temaet energi og opgaven er udformet som et undervisningsforløb i 6. klasse. Forløbet vil strække sig over 3x2 lektioner, fordelt på 3 uger.
Dels skal de i forløbet have et teoretisk oplæg, arbejde i ”undersøgelseslandskaber” samt fremstille deres egen biogas. Disse aktiviteter opfylder de ovennævnte punkter samtidig med, at vi mener, at energi er noget børnene skal arbejde med, da det er noget vi alle i én eller anden form er i berøring med hver dag – og altså let kan identificere os med. Derved opstår der en perspektivering, som vi tror på, vil få
børnene til at reflektere over forskellige energiformer i fremtiden.

Opgaven er struktureret således:
• Teoretisk baggrundsviden
• Teoretisk del udmøntet på undervisningsforløbet
• Undervisningsforløb
• Didaktiske overvejelser

De didaktiske overvejelser vil blive hæftet direkte på undervisningsforløbet, således
at der efter hver dobbeltlektion vil komme didaktiske overvejelser... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb energi 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.