ELU studieprodukt om læringsmiljø

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 2283
  • PDF
  • 2020
  • 26-03-2020

ELU studieprodukt om læringsmiljø

ELU studieprodukt 3.

Problemformulering
“Hvorfor er et godt læringsmiljø afgørende for elevernes motivation?”

Underviserens kommentar

Godkendt med fine overvejelser. I har tilstrækkelig viden til de forskellige begreber. Fin opgave.

Indhold

Indledning 1
Mestringsforventning perspektiv 2
Behaviorisme 4
Diskussion 5
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning

Der er generelt en tendens til, at elever i danske folkeskoler mister motivationen i undervisningen. Her spiller der flere faktorer ind, hvor læringsmiljøet i høj grad spiller en stor rolle. Vi finder det netop interessant, at elevernes skolegang samt motivation påvirkes af hvilket læringsmiljø, de befinder sig i. Ydermere er det interessant, hvordan elevernes motivation differentierer fra elev til elev. Vi har valgt at have fokus på mestringsforventningen blandt elever, da denne forventning til at mestre en stillet opgave, kan have flere konsekvenser for elevernes videregående adfærd.

I vores opgave vil vi tage udgangspunkt i, hvordan læringsmiljøet er med til at påvirke motivationen.

For at besvare problemformulering, vil vi redegøre for to perspektiver, hhv. mestringforventnings perspektivet og et behavioristisk perspektiv. For at kunne redegøre for mestringsforventningen hos elever i folkeskolen, har vi anvendt kognitiv motivationsteori, samt Skalviiks og Banduras teori om selvopfattelse og motivation. I forbindelse med det behavioristiske perspektiv har vi anvendt teori om behaviorisme - hhv. Skinners teori om den operante betingning og Barbara Reiders teori om Classroom Management relevant til besvarelse af vores problemformulering. Endvidere har vi diskuteret, hvordan læringsmiljøet og elevernes motivation påvirker hinanden. Afslutningsvis har vi diskturet, hvilke afgørende faktorer i læringsmiljøet, der spiller en rolle for elevernes motivation... Køb adgang for at læse mere

ELU studieprodukt om læringsmiljø

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.