Undervisningsforløb om ellære i 7. kl.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 6
  • 1336
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 20-02-2004

Undervisningsforløb om ellære i 7. kl.

Et undervisningsforløb i naturfag om ellære med en 7. klasse.

Planen er lavet til en fiktiv 7. klasse. Jeg tager udgangspunkt i, at eleverne har et kendskab til emnet fra natur/teknik undervisningen.

Indhold

1.Indledning 2
2.Begrundelse for emnevalg 2
3.Undervisningens mål 3
4.Undervisningsforløb 4
Modul 1 ”Ohms lov ” 4
Modul 2 ”Modelhuset” 5
Modul 3 ”Elektricitetens vej til forbrugeren ” 5
Modul 4 ” Er du el-tjekket?” 6
5.Refleksioner 6

Uddrag

Indledning
Elektricitet er for de fleste børn, noget som bare er der, når der er brug for den. De kan tænde for tv, radio og lyset. De er mange gange hver dag i berøring med elektricitet uden at tænke over det. Det er de allerfærreste, der ved hvor den kommer fra og hvor den ”går hen”. Vi ønsker med denne undervisningsplan, at bringe nogle sider af elektriciteten ind i elevernes bevidsthed.

Der er lagt op til i planen, at eleverne gør deres egne erfaringer og eksperimenterer sig frem, dog med læreren som vejleder, der præsenterer det vigtigste kernestof, og inspirerer til forsøgene.
Emnet ellære er i overensstemmelse med formålet for fysik/kemi, som lægger vægt på, at eleverne inddrages aktivt i undervisningen.

Planen er lavet til en fiktiv 7. klasse. Jeg tager udgangspunkt i, at eleverne har et kendskab til emnet fra natur/teknik undervisningen.

---

Modul 1 ”Ohms lov ”

For at eleverne har en mulighed for at konstruere og opstille elektriske kredsløb vil der være et læreroplæg, hvor det bliver gjort klart hvad strøm, spænding og modstand er. For at få det på et konkret plan, hvor eleverne har en mulighed for at forstå noget så uhåndgribelig som elektricitet, vil jeg sammenligne strøm med vand.

Eleverne skal konstruere elektriske kredsløb, hvor strømstyrke, spænding og modstand ændres. Herved skal eleverne udfra målingerne kunne se og formulere den sammenhæng, der er mellem de forskellige parametre, f.eks. jo mindre modstand jo større strømstyrke. Ved hjælp af Ohms lov kan en ukendt størrelse regnes ud.
Ohms lov: spænding (U) = strømstyrke (I) * modstand (R)
Eleverne skal herefter bruge Ohms lov ved at opsætte elektriske kredsløb, og foretage målinger... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om ellære i 7. kl.

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.