Elevplan og elevdeltagelsesprofil

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulopgave: Elevplan og elevdeltagelsesprofil

PL opgave i Elevens læring og udvikling om elevplan og elevdeltagelsesprofil.

Problemformulering
Lav en Elevplan og elevdeltagelsesprofil hvor eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Underviserens kommentar

En tip top sikker teoretisk fremgangsmåde.
Til fremlæggelse på indkald kunne det være interessant at få nogle af de lærerfaglige
dilemmaer frem, som I berører her

Indhold

Metode
Overvejelser, alment
Overvejelser, Anton
Elevplan for Anton
Litteraturliste

Uddrag

Elevplaner er i dag et almenpædagogisk didaktisk redskab for læreren​[1]​. Vi har valgt en 5. klasses elev, ”Anton”, der går på en skole i Helsingør, for at se, om han kan løftes fagligt i dansk; specifikt inden for kompetenceområdet ”Fortolkning”. Kompetencemålet er, at ”eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster”. Vi har valgt at have særligt fokus på færdigheds- og vidensmålene ”oplevelse og indlevelse” samt ”perspektivering”.​[2]

Metode
Vi har gennemført ustrukturerede, delvist skjulte observationer af anden orden med daglige logbøger. Observationerne er foretaget i forskellige fag. Observationerne blev udført i forbindelse med studieopgave 2 i Specialpædagogik​[3]​, hvor de også var vedlagt som bilag. Sanseindtrykkene er registreret løbende i forbindelse med lærers egen undervisning​[4]​. Der er skrevet logbog dagligt i nogle uger, hvor der er skrevet korte noter om eleven​[5]​, lektionens forløb og klasselokalets fysiske indretning.
Elevdeltagelsesprofilen er udarbejdet via et observationsark​[6]​ i en lektion med forudgående UUV på 20 minutter som åben observation for skole og lærer, men skjult observation for eleven og klassen, der kender observator/”den kritiske ven” (ibid s. 27)​[7]​ fra anden undervisning. Ved fælles besked i starten af timen har klassen fået den information, at... Køb adgang for at læse mere

Elevplan og elevdeltagelsesprofil

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.