Elevers skrivekompetencer i indskolingen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 4618
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2018
  • 14-05-2020

Analyse af elevtekst, Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Elevers skrivekompetencer i indskolingen

En analyse af tre elevtekster og fremstilling af differentieret undervisningsforløb.

De tre tekster hedder En uhyggelig nat, Gyser og Morderen kommer.

Indhold

Indledning 2
Analyse 2
Genre 2
Multimodalitet og ikonotekst 3
Komposition 4
Fortæller og synsvinkel 4
Ord og ordforråd 5
Ortografi 5
Samlet vurdering 6
Undervisningsforløb i 2. klasse 7
Opgave 1 7
Opgave 2 8
Begrundelse og diskussion af udformning af opgaverne 8
Litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Denne eksamensopgave handler om elevers skrivekompetencer i indskolingen.
I opgaven vil jeg først analysere tre elevtekster skrevet af elever i 2. klasse. Analysen er ikke komplet p.g.a. opgavens omfang, men jeg har forsøgt at vælge de punkter ud, som jeg har fundet relevante for analyse af netop disse elevtekster.
På baggrund af analysen vil jeg diskutere og skitsere et begrundet differentieret forløb, der har fokus på elevernes fremstillingskompetencer i 2. klasse. Jeg vil tage udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål (herefter FFM).
Til forløbet vil jeg designe to opgaver og prøve at udforme dem, som de ville se ud i et didaktisk læremiddel. Til sidst vil jeg begrunde og diskutere min udformning af opgaverne, både danskdidaktisk og formidlingsmæssigt.
Der anvendes startkomma i opgaven.

Analyse
Jeg har bygget analysen op således, at den starter bredt med at se på teksten som helhed, hvorefter jeg vil indsnævre den punkt for punkt for til sidst at komme med en samlet vurdering.
Den samlede vurdering på analysen fører mig videre til overvejelserne i forbindelse med det efterfølgende undervisningsforløb.

---

Komposition
Det næste jeg vil se på i opgaven, er teksternes komposition, og om de er kohærente. Er der en start/midte/slutning, og hænger de sammen, så der skabes en spændingskurve?
Her giver det mening at tale om de tre tekster hver for sig, da de hver især har deres udfordringer på dette punkt.
I ‘En uhyggelig nat' er der en fin begyndelse og til dels en god midte. Der er dog en lidt uvedkommende information om, at Lucys mor døde, da hun var to år gammel. Dette kan skyldes, at eleven forsøger at få en personkarakteristik med ind i teksten og det må siges at være flot for en elev i 2. klasse. Fortællingen slutter med, at liget kommer tilbage i sin grav, men jeg savner en linje eller to, hvor Lucy også kommer hjem. Fortællingen hænger dog ...

---

Undervisningsforløb i 2. klasse
Eleverne i 2. klasse skal i tre uger have et forløb om gys og gru. De skal lære om genretræk, lære gyserord, fortælle gyserhistorier og til sidst skal de skrive deres egen gyserfortælling i programmet ‘Skriv og Læs'.
De elever, der bliver hurtigt færdige kan indspille deres gysere fx ved hjælp af Screencast og... Køb adgang for at læse mere

Elevers skrivekompetencer i indskolingen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.