Elevernes modellerings- og kommunikationskompetence i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 14
  • 3642
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2020
  • 18-02-2021

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Elevernes modellerings- og kommunikationskompetence i biologi

Dette er et af 5 studieprodukter der skal laves i biologi.

Didaktisk problemstilling
Hvorledes kan vi gennem arbejde med modeller, fremme elevernes modellerings- og kommunikationskompetence?

Underviserens kommentar

Rigtig god opgave og velformuleret opgave.

Indhold

Didaktisk problemstilling 2
Teori 2
Evolution og selektion 2
Naturlig selektion 3
Seksuel selektion 3
Didaktiske overvejelser 4
Modeller i biologiundervisningen 4
Fagsprogsudvikling 5
Selvbestemmelse 6
Undervisningsforløb 6
Forudsætninger 6
Inspiration til undervisningsforløbet 6
5 E-Modellen i forhold til undervisningsforløbet 8
Engage (engagér): 8
Explore (undersøg): 8
Explain (forklar): 8
Elaborate (udvid og bearbejd) 9
Evaluering: 9
Uddybning af lektion: 10
Tværfagligt forløb: 11
Bilag 1 12

Uddrag

Mål
Indenfor kompetenceområdet: modellering, hedder et af færdigheds- og vidensmål for emnet evolution

Færdighedsmål: Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid.
Vidensmål: Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer.

Ligeledes hedder et af kompetencemålene for området: kommunikation

Færdighedsmål: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.
Vidensmål: Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold.

Teori
Evolution og selektion
Når man snakker evolution kan man ikke komme uden om begrebet selektion. Selektion er kort fortalt en udvælgelse af de individer, der i givne miljøer har bedst succes med at overleve samt formere sig. Charles Darwin og Alfred Wallace har beskrevet denne proces. Selektionen sker som følge af variationen af individernes udseende, funktion og adfærd, der kan være individerne imellem i en bestand og en indirekte baggrund for de gener individerne bærer. De individer, der er bedst til at overleve samt formere sig vil bidrage med afkom, der også bærer disse gener. Ligeledes vil de individer, der ikke bærer sådanne gener få færre afkom, hvilket ...

---

I vores undervisningsforløb skal eleverne arbejde med skalamodeller. Disse modeller medvirker til en visualisering af objekter, systemer, processer eller fænomener. De har samtidig en stor lighed med det, de viser, men størrelsen kan variere i forhold til virkeligheden, dog opretholdes proportionerne. Endvidere vil farverne med få undtagelser som udgangspunkt være tro mod virkeligheden. Skalamodeller kan være både forstørrelser og formindskelser af objekter mm. (biologi didaktik s. 91)

---

Uddybning af lektion:
Lektion 3-4
Vi starter undervisningen op med en kort opsamling fra forrige lektion og et par spørgsmål omkring, hvad de kan huske gennem aktiviteten med birkemåleren, og den faglige nærlæsning?. Dagens lektion bliver kort præsenteret og vi som lærer forklarer, at vi skal arbejde videre med selektion fra forrige lektion. Vi har på forhånd lavet grupper og de skal i... Køb adgang for at læse mere

Elevernes modellerings- og kommunikationskompetence i biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Elevernes modellerings- og kommunikationskompetence i biologi.