Elever i sorg | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 9
  • 2371
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2013
  • 29-01-2014

Elever i sorg | Eksamensopgave

Det er en eksamensopgave skrevet i psykologi om elever i sorg – der har mistet en primærforsørger.

Problemformulering
Hvordan kan læreren, med viden om sorgprocesser støtte eleven i sorg, i nutidens komplekse samfund når eleven samtidig befinder sig i en udviklingskrise?

Indhold

1 Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
1.2 Metode og afgrænsning 2
2 Teorifremstilling 3
2.1 Tilknytning og sorg 3
2.1.1 Tilknytningsteori 3
2.1.2 Sorgproces 3
2.2 Udviklingskriser 3
2.3 Hyperkomplekse samfund 4
3 Analyse 5
3.1 Handlingsretning 5
3.1.1 Muligheder på skolen 5
3.1.2 Klimaet i klassen 6
4 Konklusion 7
5 Perspektivering 7
6 Bibliografi 8

Uddrag

1 Indledning
”Mange af de stærkeste af alle menneskelige emotioner opstår under dannelse, opretholdelsen, afbrydelsen og fornyelsen af nære bånd (Bowlby, 2000, s. 77).”

En rapport fra kræftens Bekæmpelse, med titlen Sorggrupper i skoler, viser at skræmmende mange skolebørn lever med sorgen i hverdagen; ”Hvert år oplever 2.500 børn i alderen 0-18 år, at deres mor eller far dør... I alt lever 14.500 skolebørn med tabet af den ene eller begge forældre… Det betyder, at seks til syv børn i hver skole i gennemsnit har sorgen med sig i hverdagen på grund af forældretab (Dencker, 2012).” Derfor er det vigtig at læreren har viden om, hvordan eleven kan støttes i sorgen, hvilket understøttes af en ny rapport fra Egmont Fonden; ”næsten fire ud af ti sorgramte elever oplever, at deres klasselærer kunne have gjort mere for at hjælpe dem med deres sorg1. (Riise, 2013)”

Sorgen er et følsomt emne og måden hvorpå individet takler denne, har ændret sig i takt med samfundet, som Center for Ungdomsforskning noterer; ”Den tabuisering, der tidligere herskede (i 60'erne, 70'erne og 80'erne), omkring konsekvenserne af tab/kriser, er brudt. I dag er det blevet legalt at tale om tingene, når et menneske rammes af det ubærlige. (Enevoldsen, 2004)”. Dette understøtter ligeledes at læreren skal være aktiv i at støtte eleven i sorg.

1.2 Metode og afgrænsning2
Sorg kan opleves i mange livssituationer, hvorfor denne rapport forholder sig til tab af en nær tilknytningsperson, for en elev der står begge sine forældre meget nær, men mister den ene.
Rapporten tager udgangspunkt i udskolingselever, der befinder sig i en udviklingskrise. Derfor afgrænses det til at omhandle Erikson H. Eriksons udviklingskrise, identitets vs. rolleforvirring.

For at belyse ovennævnte problemformulering indleder rapporten med en teoretisk beskrivelse af Bowlbys tilknytningsteori samt sorgteori. Idet det er afgrænset til at sorgen rammer et individ i en psykosocial krise er der også en beskrivelse af denne teori, samt en beskrivelse af samfundet med udgangspunkt i Lars Qvortrups betegnelse, det hyperkomplekse samfund.
Herefter analyseres og sammenholdes teorierne i forhold til lærerens virke i det hyperkomplekse samfund. Analysen vil afslutningsvis indeholde handlingsretning med velbegrundede måder til at støtte eleven i sorg... Køb adgang for at læse mere

Elever i sorg | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.