Elever med Særlige Forudsætninger i matematik | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Ingen givet
  • 12
  • 3067
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2013
  • 21-05-2013

Elever med Særlige Forudsætninger i matematik | Studieprodukt

Studieprodukt i matematik om elever med særlige forudsætninger

Opgaven omhandler hvordan man som underviser, kan identificere og udvikle/motivere elever med særlige forudsætninger.

Med særlige forudsætninger menes der elever med særlig høj begavelse inden for faget, Matematik.
Ved identifikationen bruges blandt andet Sheffields "kendetegnsmodel", samt Krutetskii.
Motivationen tager hovedsageligt udgangspunkt i Atkinsons præstationsmotivationsmodel.
Slutteligt gives et bud på en differentieret undervisning i forhold til elever med særlige forudsætninger.

Problemformulering

Hvordan kan elever med særlige forudsætninger tilgodeses og udfordres indenfor skolens normale undervisning i faget matematik?

Underviserens kommentar

En god konstrueret opgave med høj relevans.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Afgrænsning 2
Metode 3
Definitioner 3
Elever med særlige forudsætninger indenfor matematik 3
Hvad er underydere? 3
Asynkron udvikling 3
Beskrivelse 4
Folkeskolens formålsparagraf – krav til læreren 4
Identifikation af elever 4
Analyse 5
Motivation hos de enkelte elever 5
Hvordan stimuleres elever med særlige forudsætninger 6
Vurdering 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bilag 1 10
Bilag 2 11
Bilag 3 12

Uddrag

Metode

Først vil vi definere begreberne elever med særlige forudsætninger, underydere og asynkron udvikling ud fra forskellige kilder, således at der bliver en fælles forståelse af begreberne og brugen af dem.

Dernæst vil vi beskrive folkeskolens formålsparagraf §18, som omhandler differentiering af undervisning i forhold til den enkelte elevs forudsætninger, samt §13. Endvidere vil vi beskrive, hvordan man identificerer elever med særlige forudsætninger ud fra Sheffields ”kendetegnsmodel” og Krutetskiis ”typebetegnelse”, som beskriver den typiske adfærd hos elever med særligt høj præstationsniveau indenfor matematik.

Derudover vil vi give en analyse af vigtigheden af motivation hos eleverne ud fra Atkinson, Johnson og Renzulli, da de beskæftiger sig med talentudvikling, og tydeliggør vigtigheden af motivation hos eleverne i undervisningen i denne udvikling.

Sluttelig vil vi analysere en case omhandlende identifikation og motivation af en elev med særlige forudsætninger, samt komme med et bud på en differentieret opgave specielt egnet til denne elev tilpasset mellemtrinnet... Køb adgang for at læse mere

Elever med Særlige Forudsætninger i matematik | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.