Elev med skriftsprogsvanskeligheder i 4. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialiseringsmodul
  • Godkendt
  • 9
  • 2389
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2014
  • 27-10-2015

Modulopgave: Elev med skriftsprogsvanskeligheder i 4. klasse

Denne modulopgave i specialiseringsmodul læse- og skrivevanskeligheder er en undersøgelse af en elev med skriftsprogsvanskeligheder.

Den indeholder også en redegørelse for nogle skriftsprogsdidaktiske overvejelser for elevens fremtidige undervisning.

Eleven er tosproget og går i 4. klasse. Analysen af eleven er en kvalitativ evaluering, og vil derfor vise om han er i farezonen for at få diagnosticeret dysleksi.

I denne undersøgelse af elevens vanskeligheder er der benyttet en tekst der hedder ”Halloween”, som er en tekst svarende til en afslutningstekst på 3. klassetrin.

Underviserens kommentar

Rigtig god opgave som demonstrerer sikker tilegnelse af modulets vidensindhold og solid kompetence i anvendelsen af denne viden analytisk. De mange referencer til modulets litteratur er en stor kvalitet ved opgaven. Analyserne indeholder stor præcision i afdækningen af elevens afkodnings- og forståelsesvanskeligheder, ligesom disse adresseres med relevante tiltag i didaktikafsnittet, i hvert fald hvad angår forståelsesvanskelighederne.

Alt i alt en rigtig god opgave. Modulet er bestået.

Forfatterens kommentar

De didaktiske kunne udbygges med tiltag som ville styrke elevens afkodningsfærdigheder; reciprocal teaching er, som du rigtignok skriver, en kombination af grundlæggende læseforståelsesstrategier, men træner ikke afkodning specifikt.

Indhold

Indledning: 3
Metode: 3
Redegørelse: 4
Analyse: 4
Afkodning: 6
Vurdering: 7
Didaktiske forslag til tiltag: 8
Litteraturliste: 9

Uddrag

Analyse:
Først vil jeg kigge på højtlæsningen. Der bliver først læst højt for eleven, hvortil der kommer spørgsmål, og senere læser eleven højt, hvor der igen kommer spørgsmål. Der testes for læseforståelse, hvilket indbefatter elevens afkodningsstrategier, mundtlige sprogudvikling, forkundskaber, viden om skriftsprog og forståelsesstrategier.

Først og fremmest undersøges der for elvens afkodning, og om han er en fonologisk sikker læser. Derudover testes også læseforståelsen for at se, om eleven forstår, hvad de enkelte ord i teksten betyder. Det er essentielt at undersøge i hvor høj grad han formår at udnytte bogstaver og orddele samt genkendelse af hele ord i sin afkodning. Til teksten er der illustrationer som eleven får lov at se på inden gennemlæsning. De billeder understøtter tekstens komposition og handling, og det kan gøre teksten nemmere at læse... Køb adgang for at læse mere

Elev med skriftsprogsvanskeligheder i 4. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.