Elever med indlæringsvanskeligheder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 8
  • 1717
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2014
  • 19-06-2014

Studieprodukt: Elever med indlæringsvanskeligheder

Studieprodukt i specialpædagogik om undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Problemformulering
Hvordan vægtes det faglige og pædagogiske område i arbejdet med elever med generelle indlæringsvanskeligheder? Og hvordan konkretiserer man opgaverne således, at det faglige bliver relevant for deres hverdag?

Underviserens kommentar

God opgave med et godt praksiseksempel.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Case 1
Teori 2
Hvad kendetegner en elev med generelle indlæringsvanskeligheder? 2
Tilrettelæggelse af undervisningen 4
Analyse 4
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

I forbindelse med vores praktik i en specialklasse med elever med generelle indlæringsvanskeligheder vil vi beskrive hvad der kendetegner elever med generelle indlæringsvanskeligheder, hvordan vi skal vægte det faglige og pædagogiske område i arbejdet med elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og hvordan vi konkretiserer opgaverne således, at det faglige bliver relevant for deres hverdag. Vi vil tage udgangspunkt i en case om en elev vi underviste i praktikperioden.

---

Teori
Hvad kendetegner en elev med generelle indlæringsvanskeligheder?
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder har mange vanskeligheder, af forskellig form, i større eller mindre grad. Fællesnævneren for disse elever er nedsat funktionsevne. I de seneste årtier er tilstanden i højere og højere grad blevet beskrevet på grundlag af biologiske afvigelser. Den biologiske vinkel forbinder typisk psykisk udviklingshæmning med en organisk skade på hjernen, f.eks. som følge af genetiske afvigelser eller skader under fødslen. Andre årsager kan være iltmangel under fødslen, virusinfektioner, stof- og alkoholmisbrug, ulykker, hvor barnet slår hovedet osv. Det er ikke altid man kender årsagen til tilstanden. Handicappet afgøres dog ikke af den biologiske skade alene, men bestemmes i et samspil med omgivelserne. De sociale... Køb adgang for at læse mere

Elever med indlæringsvanskeligheder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.