Elever i komplicerede læringssituationer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 22
  • 7197
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2020
  • 03-11-2020

Kompetencemålsprøve: Elever i komplicerede læringssituationer

Kompetencemålsprøve i specialpædagogik, ELU og AUK om
elever i komplicerede læringssituationer.

Problemformulering
Hvordan kan læreren skabe inkluderende undervisning, med henblik på de elever som befinder sig i kompliceret læringssituationer og klassen som helhed?

Forfatterens kommentar

Mindre teori og mere teori koblet til praksis/analyse.

Indhold

Indledning med pædagogik tema og problemstilling 2
Problemformulering 2
Afgrænsning 2
Læsevejledning 3
Metodeafsnit/teori 3
KvaS-modellen – de tolv dimensioner i kvalificeret selvbestemmelse 3
Undervisningsdifferencering 6
Inklusion 7
Komplicerede læringssituationer 8
Læringstrekanten 9
Zonen for den nærmeste udvikling 10
Baggrund for det didaktiske nærbillede 11
Didaktiske nærbillede 11
Undervisningsforløb 12
Analyse 13
Diskussion 14
Konklusion 16
Perspektivering/handleforslag 16
Bibliografi 17
Bilag 1 – KvaS-modellen for kvalificeret selvbestemmelse – gøren, viden, væren. 20
Bilag 2 – KvaS-modellen – de tolv dimensioner i kvalificeret selvbestemmelse. 21

Uddrag

Læsevejledning
I denne opgave introduceres de begreber der ligger til grunds for forståelsen af problemformulering, og dertil besvarelse af problemformuleringen.

Først og fremmeste vil jeg bl.a. redegøre for undervisningsdifferentiering og komplicerede læringssituationer, for at kunne give mit bud på en mulig konklusion.

Dernæst vil jeg b.la. introducere Knud Illeris læringstrekant, Vygotskys Zonen for nærmeste udvikling, samt Micheal Byrams teori om interkulturel kompetence.

Undervisningsforløbet b.la. er bygget op omkring socialkonstruktivistiske lærings teorier.

I min analyse af det didaktiske nærbillede, vil jeg ud fra Peter Farrells kriterier for om inklusion, inddrage nogle af KvaS-modellens dimensioner.

Ydermere vil jeg redegøre for vigtigheden af kammeratskabsgruppers rolle i folkeskolen.

Metodeafsnit/teori
KvaS-modellen – de tolv dimensioner i kvalificeret selvbestemmelse
KvaS-modellen (bilag 1) består af fire grundformer som akkumulere de tilværelseskompetencer
(faglige, sociale og personlige), der tilsammen udgøre grundlaget for, hvordan mennesket kan forvalte, og skabe en funktions- og livsduelig tilværelse i spændingsrelationer mellem sig selv, og sine omgivelser. Da tilværelseskompetencerne er almene, betyder dette at alle børn og unge i skolen skal have mulighed for at udvikle disse, for dermed at kunne mestre de materielle, sociale og personlige tilværelses domæner de begiver sig i. KvaS-modellens fire overordnet kompetencer indebærer (Jan Tønnesvang N. B., Kvalificeret selvbestemmelse: Tilværelseskompetence i en helhed, 2018):... Køb adgang for at læse mere

Elever i komplicerede læringssituationer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.