At indstille til ordblindetest | PL studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 12
  • 2310
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2017
  • 10-10-2019

At indstille til ordblindetest | PL studieprodukt

PL studieprodukt i Elevens læring og udvikling om at indstille en pige fra en skilsmissefamilie til ordblindetest.

Indhold

Case Alberthe: 2
Vitaliseringsmodellen: 4
Vitaliseringsmodellen er inddelt i 4 emner/temaer som ses i fig. 1: 4
Piagets kognitive skemaer: 4
Assimilation 5
Akkomodation: 5
Ligevægtsprincippet (Ekvilibrium): 5
Vitaliseringsmodellen VS. Piaget: 5
Fig. 2. Vitaliseringsmodellen VS. Piaget: 6
Knud Illeris læringstrekanten: 6
Indhold 6
Drivkraft 6
Samspil 7
Vitaliseringsmodellen VS. Læringstrekanten: 7
Fig. 3. Vitaliseringsmodellen VS. Læringstrekanten: 7
NUZO: 8
Vitaliseringsmodellen VS NUZO: 8
Fig. 4. Vitaliseringsmodellen VS. NUZO: 8
Opsummering: 8
Dialogmodellen: 9
Fig. 5. Vitaliseringsmodellen VS. De valgte teorier: 9
Fig. 6. Dialogmodellen VS. De valgte teorier: 10
Referencer 11

Uddrag

Case Alberthe:
Alberthe går i 4. klasse på X i Brønderslev. Alberthe er en meget tilbageholdende og stille pige. Alberthe kommer fra en skilsmissefamilie, hun bor sammen med hendes mor Tine, og lillesøsteren Mathilde i en lille lejlighed i midtbyen. Moderen er hårdt prøvet, i det at hun er blevet stillet diagnosen stress. Faderen (Lars) har pigerne hver 3. weekend, da han har et job, som gør at han ikke har mulighed for at tage dem oftere. Alberthe har en del problemer i forhold til det at socialisere sig med de andre i klassen, hun har en del problemer i forhold til det faglige i det hele taget.
Alberthe er som sådan, ikke en pige som “fylder” meget i klassen i timerne, hun gemmer sig for det meste bag hendes bøger, og hvis hun kan komme til det, befinder hun sig bedst nede i klassens hyggehjørne. Hyggehjørnet ligger en smule afsides i forhold til bordopstillingen i klassen. Konfronteres Alberthe med hvorfor, at hun “gemmer” sig i hyggehjørnet, bliver hun meget opfarende, og råber op, og det får resten af klassen til at blive urolige, og dermed bidrager det til unødvendigt larm i klassen. Så grundet denne problemstilling, bliver Alberthe tit og ofte overladt til sig selv med en bog eller opgave henne i hyggehjørnet.
Alberthe har vanskeligheder i forhold til det at udtrykke sig verbalt, hun kan ikke rigtigt sætte ord på sine følelser, eller hvad hun tænker i en given situation.
Tine har tidligere fortalt, at hun flere gange i løbet af dagen er nødsaget til at trække sig på grund af, at hun som følge af stressen har nogle gener, som gør at hun får stærk migræne. Tine fortæller endvidere, at Alberthe er god til at tage sig af sin lillesøster, når Tine, skal arbejde. I disse tilfælde er Alberthe “nødsaget til” at tage over i forhold til det at få hentet lillesøster i naboblokken. Tine oplyser, at Alberthe her ikke skal passere nogle veje, hun skal blot ind i opgangen ved siden af deres. Alberthe har ikke megen social omgang med sine klassekammerater eller andre børn, da Alberthe tit og ofte er “nødsaget til” at tage sig af lillesøster, da mor slapper af på grund af migrænen.
Vi har i lærerteamet talt om eventuelt at indstille Alberthe til en ordblindetest, da vi som team alle kan se, at hun har nogle problemstillinger dels med at læse, skrive og formulere sig. Matematiklæreren Mikkel oplyser, at Alberthe udvikler sig fint i forhold til det, at kunne regne, problematikken ligger her i, at Alberthe ikke kan udføre regnestykkerne før, at opgaven er læst op og forklaret for hende. Generelt for alle litteraturfaglige fag er, at Alberthe ikke kan følge med, da hun har besvær med at læse, skrive og udtrykke sig, dette gør det endnu mere problematisk for Alberthe, at begå sig ikke kun i fagene, men også i gruppearbejdet med de andre elever og det at socialisere sig i forhold til leg i frikvartererne og fritiden.
Tine bruger ikke meget tid på at tale med Alberthe i det hele taget, da Tine for det meste ikke har så meget overskud til andet end at holde lejligheden, få købt ind samt arbejde som foregår hjemmefra.
Notits: Far Lars har endnu ikke været med til nogle skolehjemsamtaler siden skilsmissen for 1,5 år siden, da dette ikke har kunne passe ind i Lars` stramme arbejdsplan.
Vi har på baggrund af dette valgt, at indkalde Mor Tine til en samtale omhandlende hvilke tiltag der skal ske i forhold til Alberthes videre færd i skolen... Køb adgang for at læse mere

At indstille til ordblindetest | PL studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.