Eksperimental undervisning i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 7
  • 1641
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2012
  • 15-11-2012

Eksamensopgave: Eksperimental undervisning i fysik/kemi

Professionsprojektet 3. Årgang 2012

Handler om hvordan kan man bruger eksperimental arbejde i fysik/kemi undervisning og hvad er fordelene og ulemperne ved at bruge eksperimental arbejde.

Problemformulering
Jeg ønsker at undersøge om elevernes aktivitetsniveau i en udskolingsklasse kan øges med ek-sperimentel undervisning via cooperative learning i fysik/kemi.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Undersøgelsen 3
Cooperative Learning 3
Eksperimentel undervisning 4
Analyse og vurdering af undersøgelsen 5
Konklusion 6
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning:
Da jeg mødte klassen første gang, skulle jeg observere dem i kemi, fysik og biologi. Jeg lagde mærke til at de var rigtig glade for at lave eksperimenter, men de lavede ikke så mange af dem. Derfor valgte jeg at lægge vægt på mere eksperimentel undervisning. Derudover observerede jeg at de ikke arbejdedeså meget i grupper, men da de endelig gjorde, arbejde de mere motiveret og effektivt. Dermed valgte jeg at inddrage Cooperative Learning som undervisningsmetode. Jeg havde tre forskellige klasser, 7.,8. og 9. klasse. Jeg skulle undervise alle tre fag i alle klasserne, det var derudover også interessant at kunne observere deres aldersmæssige udvikling på de forskellige klassetrin. Alle klasserne underviste jeg på engelsk, da eleverne var på en international linje. Jeg har valgt at basere min undersøgelse på 9. Klassen.

Undersøgelsen:
Inden jeg startede min undervisning udfyldte eleverne nogle undersøgelsesark om hvordan de føler sig inkluderede i klassen, om de mener det kan blive bedre hvad der kan gøres anderledes i undervisningen. Dermed kunne jeg se hvilke forudsætninger de havde, og hvad jeg kunne arbejde videre med så jeg kunne opfylde nogle af deres behov. De ønskede mere eksperimentelt arbejde og en del følte sig ikke inkluderede i undervisningen.
Jeg sørgede dermed for at der i alle mine lektioner indgik eksperimenter, som eleverne selv skulle udføre.Hver af nedenstående emner arbejdede vi med 2 timer om ugen i et forløb på 4 uger.
Først underviste jeg dem om hvordan elektricitet og magnetisme arbejder sammen. Dernæst hvordan man kan skabe elektricitet fra magneter. Hvordan fungerer et elektrisk kredsløb når det... Køb adgang for at læse mere

Eksperimental undervisning i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.