Eksklusionsangst og anerkendelse | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 25
  • 6668
  • PDF
  • 2019
  • 10-12-2019

Eksklusionsangst og anerkendelse | Kompetencemålsprøve

Kompetencemålsprøve i ELU fra Pædagogik og Lærerfaglighed (PL) om eksklusionsangst og anerkendelse.

Problemformulering
På baggrund af temaerne inklusion, diversitet og klasseledelse har jeg formuleret følgende problemformulering:

Hvordan kan læreren understøtte et inkluderende og trygt undervisningsmiljø, hvor klassens sociale diversitet ikke bliver en hindring for elevernes læring og trivsel?

Indhold

Indledning 3
Valg af pædagogisk tematik 3
Problemformulering 4
Undervisningsforløbet 4
Didaktisk nærbillede 6
Teori og begrebsafklaring 7
Analyse 8
Handleforslag 11
Diskussion 13
Konklusion 14
Litteratur 15
Bilag A 16
Bilag B 18

Uddrag

Valg af pædagogisk tematik og problemformulering
Det problemfelt jeg har interesseret mig for og vil undersøge i denne opgave, er samspillet imellem diversitet og inklusion. Jeg kom til at interesserer mig for dette, da jeg igennem mine observationer opdagede et mønster og en ubehagelig tendens i praktikklassen.

LG-fagene dækker over lærerens pædagogik og grundfaglighed og denne opgave vil berøre de tre kompetenceområder der tilgodeser: almen undervisningskompetence, elevens læring og udvikling og specialpædagogik. Indenfor den almene undervisningskompetence vil jeg bl.a. komme ind på klasseledelse, undervisningsplanlæggelse og rammesætning. Under elevens læring og udvikling ser jeg på de psykologiske mekanismer som f.eks. eksklusionsangst, som opstår bl.a. i relation til mobbesituationer. Indenfor specialpædagogikken vil jeg kigge lidt nærmere på inklusion, normalitetsbegrebet og diagnoser.

De pædagogiske tematikker som bliver opgavens omdrejningspunkt vil være diversitet og inklusion med klasseledelse in mente eller som løsning. Disse tematikker har stor relevans og aktualitet ift. mit kommende virke som folkeskolelærer. Sandsynligheden for at jeg selv kommer til at stå i en klasse med stor diversitet både social og kulturel, i fremtiden, er stor. Derfor har jeg især været interesseret i at kigge på, hvilke handlemuligheder læreren har i et udviklingsperspektiv.
Opgaven følger den induktive tilgang og problemstillingen er iagttaget efter undervisningsforløbets planlægning.

---

Læsevejledning
Opgaven er bygget op således at jeg først vil beskrive det undervisningsforløb, som vi i min praktikgruppe havde planlagt til vores første praktik. Vi havde meget fokus på planlægningen af undervisningen og det var derfor først efterfølgende at problematikken som denne opgave omhandler, er kommet frem.

Efter beskrivelsen af undervisningsforløbet vil jeg opstille mit didaktiske nærbillede, som er baseret på observationer fra undervisningen.

Inden analysen vil jeg præsentere hvilken teori jeg valgt at bruge til at undersøge problematikken i nærbilledet. Efter analysen vil jeg komme med konkrete handleforslag til hvordan der evt. kan rettes op på problemet og slutteligt en kort diskussion og en konklusion der gerne skulle opsummere og besvare problemformulering.

Bagerst i opgaven findes bilag. Her har jeg vedhæftet undervisningsforløbet for praktikkens 2. uge, som også er den uge, hvor situationen i nærbilledet blev observeret. I bilag ligger også observationsnotater, som mine medstuderende har nedskrevet under min undervisning... Køb adgang for at læse mere

Eksklusionsangst og anerkendelse | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.