Eksklusion og fremmedgørelse | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 16
  • 5072
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 15-10-2013

Eksklusion og fremmedgørelse | Eksamensopgave

Eksamensopgave i psykologi om hvordan læreren bør arbejde med begreberne motivation og adfærd for at øge elevers motivation, og hermed deres læring, samt undgå eksklusion og fremmedgørelse.

Opgaven er skrevet inden for temaet motivation og læring.

Med udgangspunkt i behaviorismen og Maslows behovshieraki undersøges det, hvilke tiltag man som underviser kan sætte i værk, så elever undgår eksklusion og fremmedgørelse. I opgaven tages udgangspunkt i en case om fagdag i en samfundsfagstime i en 8. klasse. Casen omhandler tre elever, der udviser lav motivation i den daglige undervisning.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Metodiske overvejelser 3
Casen 3
Teori – Behaviorismen 4
Skinners forstærkere 6
Teori – Abraham Maslow 6
Analyse – Igangsættelse 8
Analyse – Shaping og forstærkere 9
Analyse - Samfundsinddragelse 10
Analyse – Inkluderende klasseledelse og mestringsforventninger 11
Konklusion 15
Litteraturliste 16
Bøger 16
Artikler 16
Internet 16

Uddrag

Indledning
I forbindelse med mit studie på Aalborg Lærerseminarium blev jeg introduceret for en af de største undersøgelser af den danske folkeskole i nyere tid fra 2010, ”Uligheder og Variationer”. I undersøgelsen havde man spurgt over 24.000 elever, pædagoger og lærere fra 122 skoler om deres forhold til skole, læring og motivation. Jeg vælger i denne forbindelse at bruge Uligheder og Variationers definition af motivation ”den pris, en person er villig til at betale for at få eller at opnå noget” . Rapporten konkluderede i forhold til de danske elevers motivation at: ”flertallet af danske elever er godt motivererede” . Men det slog mig, at rapporten samtidig slog fast: ”men samtidig findes der også en relativ stor gruppe af elever, der viser lav motivation og arbejder lidt i skolen” . Hvis man sammenholder disse oplysninger med en kortlægningsundersøgelse af Egelund og Nordahl fra 2009, hvor lærerne i gennemsnit mener, at 7,3 % af eleverne har specifikke indlæringsvanskeligheder , hvilket er slående. Uligheder og Variationer rapporten har i denne forbindelse undersøgt sammenhængen mellem motivation og adfærd. Undersøgelsen konkluderer, at der er klar sammenhæng mellem disse to begreber . Læring vælger jeg i denne forbindelse at definere som ”læring er udtryk for en opfattelse, der bl.a. understreger motivationens betydning og personens medansvar for læreprocessen” . Hvordan bør læreren arbejde med begreberne motivation og adfærd for at øge disse elevers motivation og hermed deres læring? I min tid som meritstuderende har der været en tendens at italesætte ydre motivation negativt, og at god undervisning i stedet bør appellere til den indre motivation. Men da jeg ved en mindre tilfældighed blev introduceret for Coorperativ Learning (CL), som har en række ligheder med behaviorismen, synes jeg, at det var spændende at efterprøve denne antagelse i praksis med en ottende klasse i samfundsfag. Jeg valgte derfor som emne at sætte netop behaviorismen op imod den humanistiske psykologi, der ser motivation som udspring fra det indre.

Problemformulering
Jeg vil med udgangspunkt i behaviorismen og Maslows behovshieraki undersøge, hvilke tiltag man som underviser kan sætte i værk, så disse elever undgår eksklusion og fremmedgørelse.

Metode
Som beskrevet i såvel indledningen som problemformuleringen vil denne opgave omhandle behaviorismen og Maslows behovshierarki i forståelsen af motivation. Med udgangspunkt i disse to videnskabelige positioner og CL vil jeg kigge på, hvilke tiltag der kunne være hensigtsmæssig at inddrage for at inkludere disse elever bedre i undervisningen. Der vil først komme en kort diskussion omkring de metodiske overvejelser. Så vil der komme en beskrivelse af casen. Efterfølgende vil der komme to teoriafsnit med henholdsvis behaviorismen og Maslows humanistiske psykologi. Det vil blive fulgt op med analysen, hvor overvejelserne omkring implementeringen af CL øvelsen vil blive diskuteret i lyset af de to psykologiske tilgange. Som det sidste vil konklusionen sammenfatte de afgørende punkter... Køb adgang for at læse mere

Eksklusion og fremmedgørelse | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.