Eksamensopgave om vandets kredsløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 11
  • 2032
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2011
  • 18-04-2013

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om vandets kredsløb

Eksamensopgave i natur/teknologi om vandets kredsløb.

Problemformulering
Hvorledes planlægger, opbygger og gennemfører vi et undervisningsforløb til 5-6 klasses elever over emnet vandets kredsløb og temperaturforandringernes konsekvenser for Grønland og Danmark, hvor eleverne samtidig trænes i at gøre brug af MetodeLab. Hvordan bliver en 5.-6. klasse bevidste om at denne problemstilling kan påvirke deres senere liv?

Opgaven indeholder en beskrivelse af vandets kredsløb, vands fysiske og kemiske egenskaber, vandets tilstandsformer, drivhuseffekten og klimaforandringers konsekvenser for Danmark og Grønland. Dernæst forekommer de didaktiske overvejelser med Dewey og metodelab-modellen.

Underviserens kommentar

Han mente det var en udmærket opgave, men at der var plads til forbedringer angående den didaktiske del.

Forfatterens kommentar

Jeg ville nok ændre på den didaktiske del af opgaven.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Faglige felt 2
Vands fysiske og kemiske egenskaber 2
Tilstandsformer 2
Vandets kredsløb 3
Drivhuseffekten 4
Klimaforandringers konsekvenser for Grønland og Danmark 5
Didaktiske overvejelser 6
Fælles mål 6
MetodeLab 6
John Dewey 7
Undervisnings forløb 7
Konklusion 10
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning

Klimaændringer er dagligdags tale i Danmark. Både medierne og politikkerne debatterer emnet. Debatterne omhandler hvilke konsekvenser klimaændringer kan medføre samt hvordan vi, mennesket, har været medvirkende til disse klimaændringer.
Det er derfor et vigtigt emne at berøre i folkeskolens natur-teknik undervisning. Børnene har brug for viden omkring emnet – både så de kan forstå hvad der foregår i verden, men også så børnene kan blive mere miljøbevidste og være med til at påvirke samfundet i en positiv retning.
En af de helt store grunde til klimaændringer er nemlig den menneskeskabte globale opvarmning... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om vandets kredsløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.