Tilknytningens betydning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 4061
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 23-04-2013

Eksamensopgave: Tilknytningens betydning

Psykologi eksamensopgave om tilknytningens betydning for børn i skolen.

Problemformulering
Hvordan kan man ud fra forskellige udviklingsteorier forklare et barns opførsel og trivsel? Hvilke ting påvirker barnet, fra det er helt lille? Hvad er vigtigt for en god solid opvækst?

Underviserens kommentar

Da det var min eksamensopgave fik jeg ingen kommentar, kun karakter.

Forfatterens kommentar

Jeg fik 10, men ved ikke helt hvad jeg skulle have ændret for at få den op på 12.

Indhold

Indledning side 3
Problemformulering side 3
Metode side 3
Case side 3
Teori: side 4
Urie Bronfenbrenner side 4
Erik Homburger Erikson side 5
John Bowlby side 6
Analyse: side 8
Sigurds situation set fra Bronfenbrenners økologiske model side 8
Sigurds situation set fra Eriksons otte stadier side 9
Sigurds situation set fra John Bowlbys tilknytnings teorier side 10
Konklusion side 11
Litteraturliste side 12

Uddrag

Indledning
I denne opgave har jeg valgt at tage udgangspunkt i en elev vi havde i praktikken. Han gik i specialklasse men hans lærer fortalte at hun havde mistanke til at hvis han havde haft en anden opvækst, kunne han have gået i en normal skoleklasse.
Dette fandt jeg meget fascinerende og besluttede mig for at finde ud af, hvilke faktorer i hans opvækst der kunne forklare hans adfærd og trivsel. Dette vil jeg gøre ved hjælp af tre forskellige teoretikere: Urie Bronfenbrenner, Erik Homburger Erikson og John Bowlby.

Metode
På baggrund af den nedenstående case, har jeg valgt at forklare elevens udvikling ud fra Urie Bronfenbrenners økologiske model, Erik Homburger Eriksons otte stadier og John Bowlbys teori om tilknytning. Her vil jeg kigge på hvilke årsager der kan være med til at påvirke elevens psykiske ustabilitet. Jeg vil kigge på hvad han mangler i sin opvækst, som andre børn har nydt godt af. Metoden er case, hvor jeg har taget en autentisk case fra vores praktikperiode og bygget noget fiktion på.

---

Analyse
Sigurds situation set fra Bronfenbrenners økologiske model
Sigurd starter ud med at have et mikrosystem der består af hans mor, far og bror. Da moren er alkoholiker og faren også har problemer med at holde sig ædru, er systemet ustabilt fra starten. Da Sigurd starter i skole, bliver hans mikrosystem udvidet og inkluderer nu hans klassekammerater og hans lærere. Dette er hans nye sikre miljø. Det er her fra han får al opbakningen og noget af det omsorg han mangler derhjemme. En af lærerne fortæller hvordan han tit laver knækbrød til Sigurd om morgenen, hvis han ikke har fået morgenmad.
Da Sigurds far kommer i fængsel, bliver det allerede... Køb adgang for at læse mere

Tilknytningens betydning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.