Medborgerskab i folkeskolens formålsparagraf

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Medborgerskab i folkeskolens formålsparagraf

KLM eksamensopgave, som omhandler medborgerskab.

Studieforløb 1: Dannelse, demokrati og medborgerskab

Problemformulering
Hvordan har man idéhistorisk opfattet medborgerskab, og hvordan kommer det til udtryk i folkeskolens formålsparagraf? Hvilke udfordringer giver det læreren, at skulle danne eleverne til demokratiske medborgere?

Underviserens kommentar

Fik at vide at opgaven var super god og min mundtlige fremlæggelse af opgaven(eksamen) mundede ud i et 12 tal.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering: 3
Hovedteksten 4
Hvad er medborgerskab? 4
Medborgerskab i et idéhistorisk perspektiv 4
Medborgerskab i dag? 5
Skolens dannelsesideal 6
Afslutning 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Hvad er medborgerskab?
Der er i løbet af de seneste år opstået en frygt for, at samfundet er ved at miste sin sammenhængs-kraft, og dermed splittes i en række parallelsamfund. Når samfundets måske forvindende sammen-hængskraft diskuteres, støder man ofte på udtrykket; dannelse til medborger. At danne til medbor-gere ses som en mulighed for at bevare sammenhængskraften i samfundet. Ifølge Ove Korsgaard eksisterer der ikke en entydig definition af begrebet medborger, men det er et begreb som forsøger at indfange den enkelte borgers identitetsmæssige forbindelse til det politisk-juridiske fællesskab, som man er en del af. Identitetsdelen omhandler borgerens tilhørsforhold til staten og andre borge-re. Hvorimod den politisk-juridiske del drejer sig om de pligter og rettigheder en borger har... Køb adgang for at læse mere

Medborgerskab i folkeskolens formålsparagraf

[1]
Bedømmelser
  • 03-05-2013
    Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
    god start til at komme igang