Eksamensopgave om majoritetskultur

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave om majoritetskultur

Eksamensopgave i KLM om majoritetskultur.

Problemformulering
Hvilken betydning har det for fællesskabet i klassen, at nogle af eleverne har en anden social baggrund end flertallet, eller stammer fra en anden kultur end den danske majoritetskultur? Og hvilken indflydelse har denne på elevernes identitetsdannelser?

Indhold

KLM eksamen 2018 1
Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. 1
Dilemma 1
Problemformulering: 2
Hvilken betydning har det for fællesskabet i klassen, at nogle af eleverne har en anden social baggrund end flertallet, eller stammer fra en anden kultur end den danske majoritetskultur? Og hvilken indflydelse har denne på elevernes identitetsdannelser? 2
Indledning 2
Analyse 3
Perspektivering: 8
Konklusion: 8
Disposition

Uddrag

Dilemma
Historien handler om en ung jødisk kvinde, som immigrerede til Danmark i 70'erne. Her mødes hun med kulturelle fordomme og bliver pålagt bestemte holdninger grundet hendes herkomst og religion. Senere møder Lisa en dansk mand, som hun gifter- og får 2 børn sammen med. Fortællingen beskriver Lisas møde med det danske system, i forbindelse med hendes børns navneattester, skolegang og andre kristne højtider. Navnet på historien, Coming of age, er et udtryk for Lisas opgør mod den kristne forbindelse i skolesystemet. Hun oplever at hendes søn bliver udeladt fra fællesskabet på grund af, at han ikke er kristen og ikke skal konfirmeres som de fleste andre i hans klasse skal. Hun vælger at hans overgang fra barn til voksen stadig på fejres på en måde - men ikke som traditionelt, så hun holder derfor en fest for ham i stedet for, som ikke har grobund i religion. Lisa betegner sig selv som ikke særlig religiøs, men bliver alligevel stødt af de danske forhold, hun er uforstående overfor at vi i et multikulturelt land som Danmark stadig har morgensalmer og konfirmationsforberedelse i skoletiden. Hun mener at folkeskolen skal være neutral i forhold til religion.

Indledning
I forbindelse med vores prøve i faget Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab, vil vi udarbejde en synopsis, som skal omhandle identifikation og analyse af ovenstående dilemma, som tager afsæt i én af de etiske, demokratiske og religiøse udfordringer i skolen. Vi vil herefter redegøre for lærerens rolle og funktion i klassen med forbindelse til dilemmaet.
I Lærerforeningens professionsideal er konkrete retningslinjer for, hvordan læreren skal forholde sig til sin arbejdsplads skabe et fællesskab, hvor viden, færdigheder, holdninger trives – en skole for alle
''Folkeskolen er - som skolen for alle - en væsentlig forudsætning for demokratiet i det danske samfund. Læreren vil arbejde for, at samtlige elever oplever, at de er en del af et forpligtende fællesskab, hvor de får viden, færdigheder, holdninger og former for adfærd, der medvirker til reelt at give plads til alle.'' (Lau, 2002)
For at efterfølge og respektere disse anskuelser skal læreren både kunne tage hånd om det multikulturelle klasseværelse. Samtidig med de forholder sig til de forskellige livsgrundlag og ideologier.
Flere og flere minoriteter kommer ind i klasserummet, så derfor kan læreren være nødt til at, forholde sig til minoriteterne og majoriteterne i skolen, da fordomme og diskrimination er typisk for attituderne mellem disse grupper og dette kan ødelægge fællesskabet i klassen. (KLM s. 122)
Læreren kan støtte sig til formålsparagraffen, når der skal opbygges tillid og respekt mellem eleverne i klassen: “Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati” dette vil også fremme fællesskabet i klassen. (Folkeskoleloven)
Samfundet i Danmark er på mange punkter bundet op på gamle traditioner og “sådan plejer vi at gøre” - dette bliver der skubbet mere og mere til og dette er også noget af det vi ser på i Lisas dilemma... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om majoritetskultur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Eksamensopgave om majoritetskultur.