Grundtvigske træk i folkeskolen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Grundtvigske træk i folkeskolen | Eksamensopgave

Eksamensopgave i AD/KLM om majoritetens fællesånd. Handler om hvordan Grundtvigske træk stadig findes i folkeskolen.

Indhold

Indledning og problemfelt 2
Metode 2
Begrebsdefinition 3
Mødet med minoriteten 4
Forestillede fællesskaber 6
Grundtvigiansk nationalfølelse 7
Sammenfatning 8
Perspektivering 9
Litteraturliste 10
Bøger 10
Internetsider 10
Diverse kilder 10

Uddrag

Indledning og problemfelt

Selvom der har været fremgang for førstegenerationsindvandrere i Danmark, er andengenerationsindvandrernes udvikling stillestående, og derfor er udviklingen stadig ikke positiv. Det er blandt andet som følge af: socioøkonomiske forhold, sprogbarriere samt alder ved indvandring. I artiklen “Bondo efter Pisa Etnisk: Der er ingen nemme snuptagsløsninger” peger Anders Bondo Christensen på, at præstationsforskellen skyldes at indvandrere ikke føler sig velkommen i Danmark, samt manglende viden om dansk som andetsprog. Det at de ikke føler sig velkomne, giver også anledning til lignende tanker såsom: Hvorfor føler de sig ikke velkomne? Hvilke tiltag bliver der gjort for at de skal føle sig velkomne og giver PISA-undersøgelsen et billede af reelt problem eller er det et ‘luksusproblem'?

I kapitel 5 i lærebogen KLM på tværs fra 2015, side 119, henvises der til at der inden for det danske skoleområde sker en underforstået forrang af dansk majoritetsnormalitet. Vi vil undersøge hvorfor man ikke lader minoriteten 'komme til sin ret', samt hvilke følelser det i så fald vil vække hos majoriteten og hvor den følelse kommer fra.

Metode
Vi har valgt at tage udgangspunkt i netop ovenstående dilemma, velvidende at vi dermed ikke finder frem til løsninger på problematikken på folkeskoleniveau, men holder fokus på en del af de samfundsmæssige ændringer der skal ligge til grund for sådanne løsninger. Denne afgrænsning bygger på en forståelse af, at inden der kan ske ændringer på mikroplan skal ske ændringer på makroplan. Med valget af disse områder har vi afgrænset opgaven, velvidende at der findes et langt større perspektiv man kan og bør forholde sig til, men grundet pladsbegrænsning samt manglende mulighed for større empiriske undersøgelser må denne opgave forholde sig overordnet til problematikken.

I vores undersøgelse vil vi redegøre for den teori, som vi finder relevant og derudfra foretage sammenligninger med aktuelle debatter, samt give det et historisk perspektiv. Det gør vi ved at se hvordan majoriteten håndterer mødet med minoriteten, derefter ser vi hvilke slags fællesskab Danmark består af, samt hvilke nationale følelser dette fællesskab indebærer. Vi vil således ikke se på hvilke tiltag man kunne foretage eller hvordan det føles for minoriteten ikke at komme til sin ret, men i stedet have majoritetens selvforståelse som fokus.

Afslutningsvis vil vi opstille en sammenfatning, hvori vi samler op på vores problemfelt, samt en perspektivering, hvor vi vil komme ind på, hvad vi finder relevant at diskutere til den mundtlige eksamen... Køb adgang for at læse mere

Grundtvigske træk i folkeskolen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.