Myndighed, lydighed og demokrati | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Myndighed, lydighed og demokrati | Eksamensopgave

Eksamensopgave om myndighed, lydighed og demokratisk dannelse.

Problemformulering
Hvordan ses sammenspillet mellem begreberne myndighed, lydighed og demokrati fra en religiøs traditionel vinkel, og hvordan kommer begreberne til udtryk i den demokratiske dannelse i folkeskolen?

Underviserens kommentar

Selve opgaven blev ikke bedømt, men fik 12 til eksamen

Indhold

Problemformulering 1
Begreberne lydighed, myndighed og demokrati 1
Islam 1
Kristendommen 2
Skolens dannelsesopgave 2
Litteraturliste 4

Uddrag

For at besvare denne problemformulering vil jeg redegøre for begreberne lydighed, myndighed og demokrati med inddragelse af Jean-Jacques Rousseau og John Locke. Derefter vil jer analysere begrebernes virken i henholdsvis Islam og Kristendommen med inddragelse af Martin Luther. Til sidst vil jeg fokusere på den demokratiske dannelse i folkeskolen og perspektivere til praktikerfaringer.

Begreberne lydighed, myndighed og demokrati
Lydighed og myndighed er to begreber, som knytter sig til hinanden. Myndighed kan være forskellige ting. Det kan være en offentlig myndighed, som alle samfund (udover anarki) har. Den offentlige myndighed er befolkningen underlagt og skal vise lydighed overfor. Men myndighed kan også være en personlig myndighed, dvs. når du fylder 18 og dermed er myndig. Det at være myndig indbefatter bl.a. at have stemmeret, styre sin egen økonomi.1 I snakken om myndighed er demokrati meget centralt. Hvis vi ser på... Køb adgang for at læse mere

Myndighed, lydighed og demokrati | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.