Myndighed, lydighed og demokrati | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Myndighed, lydighed og demokrati | Eksamensopgave

Eksamensopgave om myndighed, lydighed og demokratisk dannelse.

Opgaven svarer på følgende problemformulering:
Hvordan ses sammenspillet mellem begreberne myndighed, lydighed og demokrati fra en religiøs traditionel vinkel, og hvordan kommer begreberne til udtryk i den demokratiske dannelse i folkeskolen?

Underviserens kommentar

Selve opgaven blev ikke bedømt, men fik 12 til eksamen

Indhold

Problemformulering 1
Begreberne lydighed, myndighed og demokrati 1
Islam 1
Kristendommen 2
Skolens dannelsesopgave 2
Litteraturliste 4

Uddrag

For at besvare denne problemformulering vil jeg redegøre for begreberne lydighed, myndighed og demokrati med inddragelse af Jean-Jacques Rousseau og John Locke. Derefter vil jer analysere begrebernes virken i henholdsvis Islam og Kristendommen med inddragelse af Martin Luther. Til sidst vil jeg fokusere på den demokratiske dannelse i folkeskolen og perspektivere til praktikerfaringer... Køb adgang for at læse mere

Myndighed, lydighed og demokrati | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.