Dannelse hos børn | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 7. semester
 • Pædagogik (Pædagog)
 • Godkendt
 • 10
 • 2984
 • PDF
 • 14-11-2009

Dannelse hos børn | Eksamensopgave

Afleveret til afsluttende eksamen i pædagogik på sidste år af pædagogstudiet, Kommentar fra sensor: god gennemarbejdet opgave med fint sammenhæng og teorioverblik.

Problemformulering

Hvordan støttes børn i deres dannelse, ved hjælp af aktiviteter, til ikke at forlade legepladsen?

Metode til besvarelse af problemformuleringen:

• Vi fremstiller en pædagogisk opgave, via en case.
• Vi bruger pædagogikkens 7 forhold som skabelon, for at sikre os at vi kommer hele vejen rundt.
• Vi støtter os til tre teoretikere.
- Immanuel Kant(social filosof)Hermeneutisk tilgang.
- Axel Honneth (filosof), Kritisk tilgang.
- Jan Tønnesvang(Lektor, cand. psych.)praksis teoretisk tilgang.

Indhold

Indledning: 1
Casen: 1
Problemformulering: 1
Hvordan støttes børn i deres dannelse, ved hjælp af aktiviteter, til ikke at forlade legepladsen? 1
Metode til besvarelse af problemformuleringen: 1
Samfundssyn: 2
Menneskesyn: 3
Pædagogiske mål: (dannelses idealer) 4
Pædagogiske principper: 5
Pædagogens rolle: 5
Tilrettelæggelse: 6
Metode: 6
Konklusion: 7
Litteraturliste: 8
Bøger: 8
Bilag: 9
Bilag 1. 9

Uddrag

Indledning:

Vi har valgt at besvare vores opgave i pædagogik induktivt. Det gør vi ved at fremstille en pædagogisk opgave via en case, som vi så vil løse. Derefter har vi udvalgt tre teoretikere, der med hver deres teori kan hjælpe eller udfordre os.
De tre teoretikere vi har valgt, har forskellige indgangs vinkler til dannelsen, men vi håber at kunne vise at der alligevel er en vis enighed.
Den pædagogiske opgave som vi vil stille os selv har en problemstilling som kan udspille sig i mange forskellige børnehaver i byerne, men også i skovbørnehaverne kan man have lignende problemer. Vi er også klar over at vores opgave kunne løses nemt og effektivt med et stort hegn, men vi vil gerne værne om følelsen af frihed under ansvar og en tillid til hinanden.

Casen:

Casen udspiller sig i en børnehave, i et alment bolig område. Den er normeret til 40 børn i alderen
3-6 år og 15 fritidshjemsbørn. Den har en legeplads lige så stor som fire fodboldbaner. Den er kuperet, med en del træer og buske. Institutionen ligger ca. midt på grunden så man kan ikke på nogen måde overskue hele legepladsen. Der er ikke hegn omkring, men på den ene side hvor børnene kommer om morgenen, er der to store låger som børnene selv kan åbne. Det opleves ret ofte at nogle af børnene går ud fra institutionen. Der er især tale om 5 børn, alle lige omkring de 3 år, altså de mindste. Børnene kommer altid ud på legepladsen lige efter de har spist middagsmad. Det er på dette tidspunkt hvor personalet afholder deres halve times pause, som bliver afholdt på skift. Derfor er der i ca. en time kun 2 personaler på legepladsen. Det er i denne periode at de fleste "flugtforsøg" har fundet sted... Køb adgang for at læse mere

Dannelse hos børn | Eksamensopgave

[15]
Bedømmelser
 • 24-02-2011
  HAvde bare lyst til at læse den... og god var den... kunne godt bruge den til min opgave i pædagogik. Tak for gode idéer til den næste opgave
 • 21-03-2012
  okay opgave, god indledning, synes dog problemformulering var lidt tynd, hvilket afspejles i resten af opgaven.
 • 23-04-2012
  rigtig fin opgave. god hjlæp til analysedelen
 • 28-11-2011
  Den er okay, kilder knap så gode..