Det normative perspektiv | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 24
  • 4816
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2013
  • 22-10-2013

Det normative perspektiv | Eksamensopgave

Her kan du se et eksempel på en eksamensopgave om det normative perspektiv.

Eksamensopgaven indeholder undersøgelse af metoder til undervisningsdifferentiering i musik med indragelse af hensyntagen til det psykiske og sociale læringsmiljø.

Underviserens kommentar

Interessant opgave der kommer godt rundt om undersøgelsens mål og fremadrettede perspektiver.

Indhold

1 Indledning 3
2 Det normative grundlag 3
2.1 Dannelsessyn 3
2.2 Fagsyn 4
2.3 Læringssyn 5
3 Didaktiske beslutninger 5
3.1 Sammenhæng 5
3.2 Mål 5
3.4 Tiltag 6
3.4.1 Lektions forløb 7
3.5 Tegn 9
3.6 Evaluering 9
Litteraturliste 10
Bilag 1 11
Bilag 2 15
Bilag 3 16

Uddrag

1 Indledning
Som didaktisk problemfelt har jeg valgt at tage udgangspunkt i en kombination af undervisningsdifferentiering og det psykiske og sociale læringsmiljø, idet jeg ser den psykiske og sociale dimension, som en mulig øjenåbner og indgangsvinkel til opdagelse og indsigt i elevers svage og stærke sider indenfor de forskellige fag. Gennem undersøgelse heraf vil jeg kortlægge elevernes intelligenser vha. Haward Gardners teorier om de mange intelligenser. Med udgangspunkt i indsamlede informationer herom vil jeg, i henhold til min kommende lektion i musik på 2. klassetrin, tilrettelægge et lektionsmodul med fokus på differentiering begrundet ud fra normative, didaktiske, pædagogiske og psykologiske overvejelser om skolens dannelsesopgave.
Endvidere har jeg valgt at tilrettelægge undervisningen ud fra følgende udpluk af folkeskolens formålsparagraf, som opgaven undervejs vil afspejle:
”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:… giver dem forståelse for andre lande og kulturer…og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.” (Folkeskolens formålsparagraf §1) Endvidere skal folkeskolen ”…udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. (Ibid; stk. 2) Endelig skal folkeskolens virke ”…være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Ibid; stk. 3)

---

3.4.1 Lektions forløb
Første 45 min.:
I arbejdet med trinmålene skal eleverne spille 4, af mig angivne, simple cubanske grundrytmer i 4/4-takt, danse nogle cubanske trin og øve sig i notation. I begyndelsen vil jeg bruge ”den informerende undervisnings-intro”, dvs. jeg starter med at præsentere lektionens mål, indhold og aktiviteter på tavlen, så der skabes klarhed for både lærer og elever over, hvad vi skal igennem og hvilke læringsmål lektionen har fokus på. (Meyer 2005; 36)
Jeg starter med klasseundervisning med en kort dialog om Cubansk musik, dans og de kropslige og psykiske følelser der udspringer heraf. Herefter lytter de til mine... Køb adgang for at læse mere

Det normative perspektiv | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.