Eksamensopgave om Klasseledelse i Pædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 12
  • 3962
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2013
  • 19-11-2013

Eksamensopgave om Klasseledelse i Pædagogik

En eksamensopgave i pædagogik om klasseledelse.

Problemformuleringen lyder som følgende:

Hvordan kan jeg vha. klasseledelse skabe et læringsmiljø, hvor alle elever uanset baggrund og niveau i faglighed føler sig trygge til deltagelse i undervisningen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læservejledning . 2
Teori/begrebsafklaring 3
Definition af klasseledelse 3
Definition af (det gode) læringsmiljø 3
Forskellige elev/læringsforudsætninger 3
Praksisfællesskaber og situeret læring . 4
Empiri 4
Analyse/diskussion 4
Cooperative Learning 5
Tydelighed i undervisningen og klar struktur 6
Arbejde med elevernes forforståelse . 7
Spilleregler i klassen . 7
Evaluering som gulerod – motivation 8
Kommunikation og tone i undervisningen 8
Konklusion . 9
Litteratur 10
Bilag . 11

Uddrag

Opgaven behandler forskellige teorier og begreber om klasseledelse og læringsmiljø, som endvidere er koblet på en case fra min egen praktikperiode på 2. årgang. Der tages fat på nogle af de udfordringer, som læreren unægteligt vil møde igennem sit arbejdsliv - hertil er der løsningsforslag og tiltag, som kan være anvendelige i kampen om et godt læringsmiljø. Noget essentielt i opgaven er også mit fokus på, at både elever og lærer skal bidrage til et sundt og udbytterigt læringsmiljø og at lærerens måde at lede klassen på ikke er den eneste løsning - men derimod en fælles indsats fra alle parter... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Klasseledelse i Pædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.