Eksamensopgave om inklusion i pædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 6
  • 2145
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2010
  • 23-04-2013

Eksamensopgave om inklusion i pædagogik

Eksamensopgave i pædagogik om den inkluderende skole i praksis.

Opgaven er et forsøg på ud fra praktikforløbet på 2. år at belyse inklusionsopgaven og vigtigheden af lærerens viden om feltet.

Problemformulering:
Hvordan kan jeg med baggrund i inklusionsprincippet understøtte mine elevers forskelligheder?

Indhold

Emne
Problemstilling
Indledning
Metode
Cases
Case 1:
Case 2:
Inklusion og rummelighed
Elevernes egenverden som afsæt for undervisning
Konklusion
Litteraturfortegnelse

Uddrag

Metode
I min opgave har jeg valgt at tage udgangspunkt i oplevelser med mine elever fra min seneste praktik. Indledningsvis vil jeg afklare den brede misforståelse vedrørende inklusion og rummelighed med afsæt i Rasmus Alenkærs teorier. I analysen af mine cases vil jeg belyse, hvordan Thomas Ziehes teori om unges egenverden kan forklare, hvorfor mine elever reagerer, som de gør, i min undervisning. Afslutningsvis vil jeg perspektivere til Vygotskys teori om Zonen for Nærmeste Udvikling, inden jeg sammenfatter mine undersøgelser i en konklusion... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om inklusion i pædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.