Unges valg af uddannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 16
  • 3888
  • PDF
  • Andet
  • 2012
  • 04-12-2012

Eksamensopgave: Unges valg af uddannelse

Eksamensopgave i pædagogisk sociologi om unges valg af uddannelse, på akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.

Forklarer hvorfor de unge vælger den uddannelse som de gør set ud fra et sociologisk syn.

Problemformulering
Hvordan kan man ud fra et samfundsperspektiv forklare den øgede tilgang til de gymnasiale uddannelser frem for de erhvervsfaglige uddannelser?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Emneafgrænsning 3
95 % målsætningen 3
Udfordringer på det erhvervs faglige område 4
De unge set fra Zygmunt Baumans perspektiv 6
Pierre Bourdieu 8
De unges usikkerhed og de sociale areaner 9
Ungdommens uddannelsesvejledere 11
Konklusion 12
Perspektivering 13
Reference-/litteraturliste 14

Uddrag

Indledning
Der har gennem længere tid været fokus på uddannelse, som den faktor der skal sikre vores eksistens i fremtiden. Da vi er en nation, som ikke besidder nogen form for råstoffer. Er den eneste måde vi kan skabe succes og vækst på, er gennem mennesker og den viden som de har. Det øgede fokus har ændret de unges studievalg, de flygter fra de erhvervsfaglige uddannelser og ind på gymnasierne.

Emneafgrænsning
I opgaven vil jeg beskrive de unge og deres uddannelses valg, ved hjælpe af teoretikere, samt belyse hvilke faktorer som griber ind processen med deres studievalg, herunder 95 % målsætningen og betydningen af ungdommens uddannelses vejledere. Opgaven vil udelukkende omhandle de unge som vælger en erhvervsfaglig eller en gymnasial uddannelse, den omhandler ikke de unge som ikke har de muligheder, grundet fagligt eller sociale forhold... Køb adgang for at læse mere

Unges valg af uddannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.