Den historiske roman | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 9
  • 2239
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2013
  • 13-12-2013

Den historiske roman | Synopsis

Synopsis i historie om emnet "Den historiske roman".

I opgaven besvares følgende problemstilling:
"Hvordan sikrer jeg, som kommende historielærer, en kvalificeret historieundervisning til en 8. Klasse, med afsæt i Erik Lunds teorier, hvor jeg formår at udnytte den historiske romans styrker, og hvilke fordele og ulemper skal jeg være opmærksom på i forberedelsen af denne genre?"

Opgaven er skrevet som baggrund for mundtlig eksamen - en ramme for, hvad eksamen skulle handle om. I opgaven inddrages Jesper Wung-Sungs "Den sidste henrettelse", der er en historisk roman.

Underviserens kommentar

Fik 12 til den mundtlige eksamen ud fra denne.

Forfatterens kommentar

Opgaven skulle ses som et indblik i, hvad jeg gerne vil snakke om til eksamen. -->altså en ramme for, hvad min eksamen skulle handle om.

Indhold

1.0 Indledning
2.0 Problemstilling
3.0 Resume af romanen ”Den sidste henrettelse”
4.0 Forberedelse til en kvalificeret historieundervisning med afsæt i den historiske roman
4.1 ”Den sidste henrettelse”
5.0 Vurdering af den historiske romans egnethed til undervisningsbrug
6.0 Erik Lunds teori
7.0 Til eksamen
8.0 Litteratur

Uddrag

1.0 Indledning
Denne opgave tager afsæt i modul tre ”Enevælde og historisk fortælling” og modul fem ”Historiedidaktik i praksis”.
Den historiske roman er, med rette, en utrolig populær genre, hvilket også resulterer i, at der hvert år udkommer adskillige nye romaner. Problemet med anvendelsen af den historiske roman i historieundervisningen kan være, at det sjældent er forfatterens hensigt at lave et historisk lærermiddel, men derimod at give læseren en god bog. Dermed ikke sagt, at den historisk roman ikke kan inddrages i undervisningen – tværtimod. Den historiske roman rummer et gevaldigt og betydeligt potentiale, som andre historiske lærermidler ikke kan tilbyde eleverne.
Når jeg, som kommende historielærer, vælger at inddrage den historiske roman som et lærermiddel i historieundervisningen, er det essentielt, at
romanen/uddraget, er udvalgt på baggrund af en særdeles grunddig analyse. Kun på denne måde sikres eleverne en kvalificeret historieundervisning, hvor de udfordres af den historiske romans potentialer i et historisk henseende.
Jeg vælger, til min eksamen, at tage udgangspunkt i den historiske roman: ”Den sidste henrettelse”2. Dette valg har jeg taget, da jeg mener, at den er et glimrende eksempel på en historiskroman, der indeholder historisk autencitet og litterære kvaliteter, der udmunder i et historiskpotentiale i undervisningen omkring livet i 1850'erne... Køb adgang for at læse mere

Den historiske roman | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.