Elever med ADHD | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 10
  • 3883
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 10-05-2013

Elever med ADHD | Eksamensopgave

Psykologi eksamensopgave sommeren 2012 Aalborg seminarium. Eksamensopgaven er udarbejdet ud fra en synopsis, som var skrevet i løbet af studieåret.

Opgaven indeholder en gennemgang af hvad ADHD er, og ud fra en case beskrives, analyseres og vurderes der forskellige psykologiske vinkler på en ADHD elev og hvilke psykologiske redskaber man kan bruge som lærer for at forbedre elevens læringsproces. Opgaven indeholder blandt andet teori fra Piaget, Skinner, Vygotsky, Illeris, Jerlang, Imsen, Bertelsen, Greene m.fl

Problemformulering
Hvordan kommer diagnosen ADHD til udtryk hos eleverne, og hvordan kan jeg som lærer hjælpe ADHD elever til aktualisering i skolegangen gennem psykologiske strategier.?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Case
Analyse og fortolkning ud fra casen:
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg har i opgaven valgt, at have fokus på elever i folkeskolen med ADHD (Attention Decitit/Hyperactivity Disorder). Det er en sygdom, som vi som lærere med garanti vil støde på i en eller anden form, og eftersom sygdommen de sidste år har fået stor opmærksomhed bliver flere personer end før diagnosticeret med ADHD. Jeg synes derfor det er vigtigt, hvis ikke ligefrem et krav til os som kommende lærere, at sætte os ind i sygdommen på et nogenlunde niveau og vide hvilke strategier vi kan bruge, og hvordan eleven ser verden på. Min personlige mening er, at folk ofte kan komme til at sidestille ”uartige” børn og ADHD børn, og uden baggrundsviden omkring ADHD kan personer som gør dette ikke bebrejdes. Derfor er det vigtigt, at jeg som lærerstuderende tilegner mig en viden om udfordringerne, samt metoder som kan være med til at hjælpe i det fremtidige hverv. Jeg vil i opgaven komme med eksempler på og deraf inddrage nogle af de psykologiske teorier for, at hjælpe eleven til aktualisering. ”Aktualisering er ifølge Rogers alt levendes – planters, dyr, menneskers – stræben mod vækst og udfoldelse af de potentialer, organismen har i sig.” Nøgleordet i citatet er potentiale fordi vi alle rummer det – stort som småt. Elever med ADHD rummer også potentiale, men deres potentiale kræver i højere grad, at man tænker i rammer og nogle gange griber undervisningen anderledes an for at forløse det. Jeg vil løbende mens jeg beskriver ADHD knytte psykologiske teorier og fagtermer på, mens jeg også vil komme med eksempler på, hvilken psykologi man skal bruge for at forstå eleven og underbygge det ved hjælp af psykologien. Jeg vil i min case beskrive en pige, som jeg underviste i praktikforløbet og lærte at kende over syv uger. Jeg vil beskrive hende i casen, og forklare nogle af de ting hun gør eller hendes klassekammerater gør i en psykologisk sammenhæng. Jeg vil i opgaven blandt andet komme med psykologiske teorier inden for det kognitive, sociokulturelle og behaviorismen.

Metode
Jeg har i opgaven valgt, at tage fat på problemstillingerne ved ADHD. Jeg vil først komme med definitionen af diagnosen, hvilket vil føre hen til en case, som er skrevet ud fra mine erfaringer med diagnosticerede børn i folkeskolen. Ud fra casen vil jeg analysere og fortolke på pigens adfærd samt hendes klassekammeraters, men også bringe andre psykologiske perspektiver ind, som ikke nødvendigvis kan knyttes på pigen i casen, men som beskriver, hvordan jeg som lærer i den danske folkeskole kan gribe udfordringerne ved disse elever an med hjælp fra psykologien, ud fra nogle didaktiske overvejelser... Køb adgang for at læse mere

Elever med ADHD | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.