Eksamenssynopsis KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamenssynopsis KLM

Opgaven er et eksempel på hvordan man kan skrive en synopsis til den mundtlige eksamen i KLM. Opgaven handler primært om formålsparagraffen.

Indhold

Problemformulering
• Formålsparagraffens historie i korte træk.
• Filosof K.E. Løgstrup – formålsparagraffen
• Kristendommens påvirkning af formålsparagraffen gennem tiden.
• Medborgerskab og dannelse – formålsparagraffen.
• Demokrati generelt
• Demokrati i folkeskolen – formålsparagraffen.
• Perspektivering og konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Problemformulering
Skolen skal arbejde for gode sociale relationer mellem eleverne, mens skolen samtidig skal være rummelig og åben for alle. Skolen har en formålsparagraf om åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Dog diskuteres det ofte om skolen lever op til denne paragraf, eller det stadig er et emne der burde tages mere hånd om.
Fællesskab kontra individualitet, hvad er bedst? Mærkes der tydelige klasseforskelle blandt eleverne i dag? Er der stadig mange mobningsofre? Spiller opdragelsen en rolle for fællesskabet i skolen? Hvordan ser skolens rolle ud i forhold til eleverne? Hvad er skolens formålsparagraffer for noget? Hvad har skole og demokrati med hinanden at gøre?... Køb adgang for at læse mere

Eksamenssynopsis KLM

[1]
Bedømmelser
  • 05-05-2015
    Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
    Jeg synes der var god forklaring igennem hele opg. og det var til at forstå hvor opg. var på vej hen