Matematikvanskeligheder | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Ingen givet
  • 9
  • 1926
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2014
  • 06-06-2014

Matematikvanskeligheder | Synopsis

Eksamensoplæg til den mundtlige matematik eksamen med det fagdidaktiske emne matematikvanskeligheder.

Opgaven indeholder også en undervisningsskitse til et forløb på 8 lektioner a' 45 minutter til en 7. klasse.

Indhold

Indledning 2
Lærerfagligt niveau 2
Fagdidaktisk perspektiv 2
Matematikvanskeligheder 2
Undervisningsdifferentiering 3
Undervisningsskitse 4
Litteraturliste 9

Uddrag

Jeg vil i eksamensoplægget behandle det matematiske emne tal og talforståelse. Her vil jeg koncentrere mig om lærerens kendskab til primtal og faktorisering.
Derefter vil jeg give et overblik over det fagdidaktiske emne matematikvanskeligheder, hvor undervisningsdifferentiering især kommer til at spille en rolle.
På baggrund af det fagfaglige og det fagdidaktiske emne vil jeg udarbejde en undervisningsskitse til et forløb på 8 lektioner a' 45 minutter til en 7. klasse, hvor eleverne vil opnå mere kendskab til brøker, procent og decimaltal.

---

Undervisningsdifferentiering
I den daglige undervisning tager læreren højde for elever med matematikvanskeligheder ved at anvende undervisningsdifferentiering. Det er en undervisningsform, der inkluderer alle elever. Det sker ved, at un-dervisningen er koncentreret omkring samme emne, mål og oplæg, men udført med forskellige fordybel-sesgrader, tidsanvendelse, materialer, samt støtte fra læreren. Så ved at differentiere undervisningen kan læreren tage hensyn til de fagligt svage elever såvel som de stærke.

Princippet om undervisningsdifferentiering har blandt andet betydning for lærerens valg af målsætning,... Køb adgang for at læse mere

Matematikvanskeligheder | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.