Tosprogede elevers læseforståelse | DSA studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 21
  • 5819
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2016
  • 13-10-2016

Tosprogede elevers læseforståelse | DSA studieprodukt

Studieprodukt i Dansk som andetsprog (DSA) om tosprogede elevers læseforståelse.

Indeholder teori, interkulturel pædagogik, didaktik og handleforslag til Dansk som andetsprog, som dimension i alle fag. Der bliver givet handleforslag med faglig læsning i bl.a. dansk og madkundskab. Derudover bliver der diskuteret ud fra en samfundsfaglig.

Problemformulering

Hvordan støtter man tosprogede elevers læseforståelse i skønlitterære tekster i danskfaget, med fokus på ordforrådstilegnelse, syntaks og inferensdannelse?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering: 4
Begrebsafklaring 4
Andetsprog 4
Tosprogethed 4
Ordforrådstilegnelse 5
Syntaks 5
Inferensdannelse 6
Præsentation af tekstmateriale 6
Analyse af læremiddel med fokus på ordforrådstilegnelse, syntaks og inferensdannelse 7
Ordforrådstilegnelse 7
Tekstens syntaks 9
Inferens 10
Delkonklusion 11
Handleforslag 11
Læringssyn 11
Ordforrådstilegnelse 13
Skriveproces 15
Læring i fællesskab 15
Konklusion 16
Litteraturliste 18
Bilag 20

Uddrag

Indledning
Tosprogede elever har været en realitet i klasserummet en del år efterhånden. Man kan sige, at med nye modersmål, må man finde nye metoder til sin undervisning. Men det tager tid at tilegne sig viden, for at kunne tilrettelægge en undervisning, der tilgodeser alle. Med nye elever kommer også nye udfordringer og selvom måden man tilegner sig et sprog på, teoretisk set, ikke er så forskellig fra individ til individ, er der alligevel nogle nye faktorer, der spiller ind, såsom det socioøkonomiske-, kulturelle- og sproglige aspekt. Vi skal i denne opgave se på det fagdidaktiske perspektiv, når man underviser tosprogede; elever med et andet modersmål end dansk.
For folkeskolelærere er undervisning af tosprogede elever efterhånden
blevet en del af den almene undervisning. Et klasselokale uden tosprogede elever opleves efterhånden yderst sjældent. Det er også derfor, at man på læreruddannelsen har besluttet, at feltet “Dansk som andetsprog” skal indgå som en dimension i alle skolens fag. Det er altså ikke længere et særskilt fag, hvor man bliver uddannet i at varetage undervisning af tosprogede bedst muligt, men derimod et modul i uddannelsens pædagogiske fag, som alle skal ind at snuse til, så at sige.
Når nu undervisning af tosprogede indgår i alle fag, er det vigtigt at læreren har gjort sig nogle overvejelser om, hvordan undervisningen kvalificeres bedst muligt til tosprogede - hvad enten det er en hel klasse med tosprogede elever eller blot en minoritet i en given klasse - for det er en realitet at vores samfund ikke længere er monokulturelt, men flerkulturelt og for at ressourcerne skal holde i folkeskolen, er man nødt til at uddanne alle lærere, således de kan varetage undervisningen med den nye dimension vi kalder DSA; dansk som andetsprog.
I denne opgave vil vi give et bud på, hvordan man kan implementere DSA i sin danskundervisning, så den tilgodeser elever med dansk som modersmål og tosprogede elever, herunder ordforråd, syntaks og inferens. Derudover vil vi bruge viden om ‘læring i fællesskab' til at understøtte vores afsnit om handlemåder i undervisningen af DSA elever, da vi ser stort potentiale i at bruge elevernes forskellige forudsætninger og færdigheder som en ressource i undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede elevers læseforståelse | DSA studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.