Tosprogede elever i naturfagsundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Tosprogede elever i naturfagsundervisningen

DSA som dimension i fagene.

Denne opgave handler om tosprogede elever i naturfagsundervisningen.
Naturfagsundervisningen i folkeskolen er karakteriseret ved at sproget ikke er i centrum – sproget er blot medium for selve læringen. Dette betyder at læreren ubevidst tager ordforråd og viden om sproget for givet. Herved ligger fokus i undervisningen på det fagfaglige, og ikke på de førfaglige ord samt teksternes sproglige opbygning.
Man kan sige at naturfagsundervisningen er et 3. sprog, de tosprogede elever skal lære på deres 2. sprog.

Problemformulering
Hvor opstår de tosprogede elevers problemer i naturfagsundervisningen og hvordan kan vi tilgodese deres behov?

Indhold

1) Indledning
a) Problemformulering
b) Afgrænsning
2) Naturfagsundervisningen
a) Hvad karakteriserer naturfagene?
b) Hvor opstår problemerne for de tosprogede elever i
naturfagsundervisningen?
3) Fag og undervisningsmaterialer
a) Matematik på 4. klassetrin og Fysik/kemi på 7. klassetrin
4) Lærerrollen
a) Hvad skal faglæreren og DA2læreren være opmærksomme på, i forhold
til de tosprogede elever?
5) Afrunding
6) Litteraturliste

Uddrag

Afgrænsning
Vi vil beskrive de generelle problemstillinger tosprogede elever står overfor i naturfagsundervisningen.
For at eksemplificere vil vi overføre denne teori til praksis. Vi vil tage udgangspunkt i matematikundervisning i 4. klasse, ved brug af Matematiktak, samt fysikundervisningen i 7. klasse, ved brug af Ny Prisma7.

Naturfagsundervisningen
Hvad karakteriserer naturfagene?
Naturfagsundervisningen i folkeskolen er karakteriseret ved at sproget ikke er i centrum – sproget er blot medium for selve læringen. Dette betyder at læreren ubevidst tager ordforråd og viden om sproget for givet. Herved ligger fokus i undervisningen på det fagfaglige, og ikke på de førfaglige ord samt teksternes sproglige opbygning.
Man kan sige at naturfagsundervisningen er et 3. sprog, de tosprogede elever skal lære på deres 2. sprog.

Hvor opstår problemerne for de tosprogede elever i naturfagsundervisningen?
De fleste tosprogede elever har ingen problemer med at afkode fagteksterne teknisk. Problemet ligger i indholdsforståelsen.
Til hvert fagområde hører der forskellige ordforråd til, også kaldet faglige registrer. Det er dog ikke kun de faglige registrer der volder flere sproglige problemer hos de tosprogede end hos de etsprogede. Desuden er læreren opmærksom på at fagudtrykkene er nye og derfor skal have fokus.
I fagbøgerne er de også opmærksomme på dette. Problemet er blot at fagudtrykkene ofte kun bliver forklaret én gang og det er første gang de forekommer i bogen. Men det er jo nødvendigvis ikke sådan at man gennemgår en bog kronologisk og derfor kan eleven miste en del fagudtryk der har været gennemgået på et tidligere tidspunkt i bogen.
Selvom de faglige registrer bliver forklaret er det stadig ikke en garanti for at de tosprogede elever forstår indholdet i fagteksterne. Når fagteksterne benytter sig af taksonomier, bruges der særlige ord eller udtryk, som f.eks. 'består af' ,' indgår i',' er sammensat af',' ud af' osv., og det er netop disse førfaglige ord, der volder de tosprogede elever store problemer for forståelsen. Disse førfaglige ord bliver ofte ikke gennemgået, da fagbøgerne tager det for givet at eleverne forstår dem. Oftest er faglærerne heller ikke klar over at disse førfaglige ord volder de tosprogede elever problemer.
Et generelt problem for de tosprogede elever er at mange danske ord har flere betydninger og at det især ses i fagteksterne. Der bruges mange små ord som i hverdagssproget ikke tillægges den store betydning, mens de i fagteksterne har en overvejende betydning, eks. 'ud af', 'dreje', 'flytte'.
Et andet karakteristisk træk ved naturfagsbøger er brugen af grafiske repræsentationer. Grafiske repræsentationer betragtes ofte som en støtte for tosprogede elever, fordi de præsenterer informationer i visuel form og kan være med til at mindske den sproglige barriere i forbindelse med faglig læsning. Det er desværre ikke altid sådan, da moderne undervisningsmateriale ofte benytter sig af multimodale tekster, dvs. at grafiske repræsentationer indgår i et komplekst samspil med teksten, hvor de ofte har et selvstændigt fagligt indhold og ikke som i tidligere naturfagstekster, hvor de grafiske repræsentationer støttede op om teksten.
Det er ikke kun i forhold til de faglige registre, at de tosprogede elever kommer til kort. Det gælder også f... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede elever i naturfagsundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.