Motivation i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 11
  • 5204
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2009
  • 03-05-2009

Undervisningsforløb: Motivation i fysik/kemi

Om drenge og piger og motivation i fysik/kemi.

Problemformulering
Motivation er et stort emne. Jeg har i denne opgave valgt at se på, hvordan man kan motivere med hensynstagen til kønnene og om det overhovedet har nogen betydning. ROSE- undersøgelsen peger jo på en forskel mellem kønnene.

Så derfor:
Hvilke forskelle er der ved kønnene og hvordan påvirker det undervisningen i fysik/kemi?
Kan det øge motivationen, at kønsopdele undervisningen?

Hvordan kan jeg næste gang tilrettelægge min undervisning, så det motiverer mine elever mere?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Planlægningsovervejelser 3
Rammer 3
Mål 3
Færdighedsmål 3
Dannelsesmål 3
Vidensmål 4
Tilgængelighed 4
Elevforudsætninger 4
Progression 4
Differentiering 5
Evaluering 5
Høj elevaktivitet 5
Fokuspunkt 6
Reflektionsovervejelser 6
Analyse af praktik 6
Kønsforskel 6
Hjerneforskel 6
Interesseforskel 7
Indlæringsforskel 8
Kønsopdelte forsøg 8
Mening og motivation 9
Konklusion 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Skolen tages under lup og nærstuderes. Skuffende PISA undersøgelser – gør vi det godt nok. Øget vægt på fagligheden. Danmark skal helst være med som et af de førende lande inden for forskning og nytænkning, mener politikerne. Løsning: øget faglighed i folkeskolen og større vægt på de naturfaglige fag. Biologi bliver eksamensfag. Flere timer til fysik/kemi. Test, elevplaner etc. Alt sammen godt hjulpet på vej af en økonomisk indsprøjtning.
Så skulle alt jo køre på skinner. Jeg skal som lærer bare sørge for at give eleverne højt kvalificeret viden og på den måde være med til at forme Danmarks kommende forskere. Eller hvordan er det nu lige, det hele hænger sammen?
Den danske ROSE - undersøgelse peger på en anden ..


---

Planlægningsovervejelser
Rammer
Emnet er bestemt på forhånd. Jeg skal undervise i ”kemien vi spiser”. Altså det vi kemisk set kommer i munden. Målgruppen er en af skolens 10. Klasser. Hver lektion er ca. 1t 45m lang.
Mål
Mit emne er bestemt på forhånd, og det er inden for den ramme, at min undervisning skal udfolde sig. Det er min tanke, at mine mål for (indhold i) undervisningen skal være relevant for eleverne. Det er inspireret af Poul Breindahl, der bruger begrebet saglighed, om det vi konfronteres med i vores tilværelse. Han siger; ”Fagligheden kan ikke definere sagligheden. Det er tværtimod sagligheden – den etisk legitimerende og praktiske handling og opgave, vi konfronteres med – der til enhver tid bestandig udfordrer og løbende begrunder fagligheden. Fagligheden er forpligtet på at tjene den saglighed, der netop nu er sagen, vi slås med.”3 Det der er væsentligt i vores tilværelse lige nu og her, er også det mest væsentlige at arbejde med i undervisningen. Folkeskolens formålsparagraf skal være den overordnede ramme for undervisningen, og undervisningen retter sig her efter. Som kommende lærer i et videnskabsfag som fysik/kemi synes jeg ikke, at mine elever skal gå ud af skolen som små professorer, men at de skal gå ud med en fyldt rygsæk, som de kan åbne op og bruge i den verden, de skal være en del af. Det skal være relevant viden. Derfor er min mål som følger.

---

Metode
Først vil jeg gøre rede for mine planlægningsovervejelser med undervisningen og herunder komme ind på begrebskort, frihedsgrad, Poul Breindahl og relevant indhold. Derefter vil jeg evaluere min undervisning og dermed påbegynde reflektionsovervejelser. Jeg vil kortlægge de forskelle, der er mellem kønnene, herunder hjerneforskelle, interesseforskelle og indlæringsforskelle. Derefter vil jeg komme ind på mening og motivation ifølge Raymond Wlodkowski. For til sidst at give mit bud på hvordan jeg næste gang kan gøre min undervisning mere motiverende for eleverne... Køb adgang for at læse mere

Motivation i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.