Semesteropgave om motivation i fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Didaktik, Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 11
  • 5247
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2009
  • 03-05-2009

Undervisningsforløb: Semesteropgave om motivation i fysik/kemi

Semesteropgave i fysik/kemi om drenge og piger og motivation i fysik/kemi.

Problemformulering
Motivation er et stort emne. Jeg har i denne opgave valgt at se på, hvordan man kan motivere med hensynstagen til kønnene og om det overhovedet har nogen betydning. ROSE- undersøgelsen peger jo på en forskel mellem kønnene. Så derfor:
Hvilke forskelle er der ved kønnene og hvordan påvirker det undervisningen i fysik/kemi?
Kan det øge motivationen, at kønsopdele undervisningen?
Hvordan kan jeg næste gang tilrettelægge min undervisning, så det motiverer mine elever mere?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Planlægningsovervejelser 3
Rammer 3
Mål 3
Færdighedsmål 3
Dannelsesmål 3
Vidensmål 4
Tilgængelighed 4
Elevforudsætninger 4
Progression 4
Differentiering 5
Evaluering 5
Høj elevaktivitet 5
Fokuspunkt 6
Reflektionsovervejelser 6
Analyse af praktik 6
Kønsforskel 6
Hjerneforskel 6
Interesseforskel 7
Indlæringsforskel 8
Kønsopdelte forsøg 8
Mening og motivation 9
Konklusion 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Skolen tages under lup og nærstuderes. Skuffende PISA undersøgelser – gør vi det godt nok. Øget vægt på fagligheden. Danmark skal helst være med som et af de førende lande inden for forskning og nytænkning, mener politikerne. Løsning: øget faglighed i folkeskolen og større vægt på de naturfaglige fag. Biologi bliver eksamensfag. Flere timer til fysik/kemi. Test, elevplaner etc. Alt sammen godt hjulpet på vej af en økonomisk indsprøjtning.
Så skulle alt jo køre på skinner. Jeg skal som lærer bare sørge for at give eleverne højt kvalificeret viden og på den måde være med til at forme Danmarks kommende forskere. Eller hvordan er det nu lige, det hele hænger sammen?
Den danske ROSE - undersøgelse peger på en anden problematik i naturfagsundervisningen. Der er stor forskel i drengenes og pigernes interesser indenfor naturfag. Drengene interesserer sig for teknik, eksplosioner og andet ”vildt”, mens pigerne synes at kroppen, sundhed og relaterede emner er mere spændende. 1 Generelt tegner der sig et billede af, at et fag som fysik/kemi i større grad rammer drengenes interessefelt end pigernes. Allerede i folkeskolen taber vi altså mange af pigernes interesse for naturfagene ”på gulvet”. De færreste piger ser naturfag som en fremtid. Dette gælder både rent personligt, men også samfundsmæssigt set. Selv om flere drenge har interesse for naturfag, så er det langt fra alle. Så der er en grund til, at det står så skidt til med interessen for at studere videre inden for den naturfaglige retning.
En ny engelsk undersøgelse viser også, at pigerne får mere ud af undervisningen uden drengene, end hvis de var med.2 ...

---

Metode
Først vil jeg gøre rede for mine planlægningsovervejelser med undervisningen og herunder komme ind på begrebskort, frihedsgrad, Poul Breindahl og relevant indhold. Derefter vil jeg evaluere min undervisning og dermed påbegynde reflektionsovervejelser. Jeg vil kortlægge de forskelle, der er mellem kønnene, herunder hjerneforskelle, interesseforskelle og indlæringsforskelle. Derefter vil jeg komme ind på mening og motivation ifølge Raymond Wlodkowski. For til sidst at give mit bud på hvordan jeg næste gang kan gøre min undervisning mere motiverende for eleverne... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om motivation i fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.