DPO om kulturmøder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Deltagelsespligtopgave: DPO om kulturmøder

Modul 2 KLM 'religion' – Deltagelsespligtopgave om kulturmøder.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer i et klasseværelse med elever af forskellig etnisk baggrund få skabt en dialog og forståelse for elevernes religiøse og kulturelle forskelligheder på en respektfuld måde?

Indhold

Problemformulering 2
Case 3
Teori 3
Hermeneutik 3
Analyse 4
Perspektivering og konklusion 7
Litteraturliste 8
Bilag 8
Bilag 1 - I klassen 8
Bilag 2 - Til koncert med sammenspil 9
Bilag 3 - I klassen 10
Bilag 4 - I klassen 11

Uddrag

Indledning
Danmark oplever løbende en større etnisk repræsentation i den folkeskolen. Vi har derfor overvejet hvordan vi som lærere, i vores dialog med eleverne, bør komme omkring de kulturelle og religiøse forskelle, der vil være i en elevgruppe. Navnlig uden at denne dialog i for høj grad bærer præg af majoritetskulturens forforståelse. Vi vil undersøge hvordan man i mødet med nye kulturer og forståelser kan indgå i dialog om forskellighederne på en omfavnende og respektfuld måde, der i sidste ende skaber større forståelse for alle parter.
Vi oplever, at mennesker kan være uforstående overfor nye eller fremmede kulturer, og disses skikke og traditioner, da de i høj grad tager deres udgangspunkt i egen kulturforståelse.
Det er derfor værd at dykke ned i, hvordan man som lærer, i dannelsen af elever, kommer uden om problematikken ved kulturel forforståelse og ultimativt nå et sted, hvor både lærer og elev forsøger at forstå verden, ikke ud fra egen kultur og forståelse for samme, men fra et objektivt standpunkt.
Vi vil igennem vores arbejde med casen om Hassan se, om læreres og elevers forforståelser bliver synliggjort i mødet med andre kulturelle og religiøse skikke end hvad de selv kender til. Vi vil bruge Gadamers hermeneutiske begreber til at undersøge, om der i casen er tegn på en vellykket hermeneutisk forståelsesproces, og hvordan man i en anden lignende situation ville kunne skabe en dialog omkring kulturelle og religiøse forskelle i klasserummet ved hjælp af hermeneutikkens tanker.

Case
Vi tager udgangspunkt i dokumentaren, “Hassan og Ramadanen” (DR, 2017), for at belyse vores problemstilling. I denne dokumentar møder vi Hassan på 11 år og hans familie. Hassan har 4 brødre og bor med sin mor og far i Køge. Det er tydeligt, at familie og venner er vigtige dele af Hassans liv, ligesom også fodbold er det. Han drømmer sågar om at blive professionel fodboldspiller. Hassan har i år valgt at faste under ramadanen, selvom det normalvis ikke forventes af børn under 15 år. Han har til dels taget valget om at faste, da han ser op til sine ældre brødre der alle gør det. Vi ser igennem dokumentaren hvordan de forskellige voksne autoritetsfigurer i Hassans liv reagerer på hans valg om at faste, samtidig med at vi følger Hassan og hans rejse gennem det. I vores analyse vil vi fokusere på sekvenser fra filmen, hvor Hassan og hans lærere er i dialog om hans faste. Sekvenserne er nedskrevet i vores bilag... Køb adgang for at læse mere

DPO om kulturmøder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.