DPO i undervisning af tosprogede

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 1783
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2019
  • 19-03-2020

Deltagelsespligtopgave, Undervisningsplan: DPO i undervisning af tosprogede

Deltagelsespligtopgave i PL modulet Undervisning af tosprogede. Indeholder blandt andet en undervisningsplan for en lektion med CL-strukturer i matematik i 5. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan vi, som fremtidige undervisere, støtte tosprogede elevers deltagelsesmuligheder gennem en metodisk udvikling af sociale kompetencer?

Indhold

Indledning
Metodeafsnit
Præsentation af teksternes centrale pointer
Handleperspektiv
Undervisningsplan for en lektion med CL-strukturer
Uddybende didaktiske refleksioner på undervisningsplan
Kort konkluderende og perspektiverende afsnit
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Forskning peger på, at tosprogede elever i den danske folkeskole trives i mindre grad end deres etnisk danske jævnaldrende. Derudover påpeges det, at de har større udfordringer m.h.t. at præstere fagligt og komme videre i uddannelsessystemet efter endt folkeskoleforløb. Dette konkluderes bl.a. af en SFI-rapport fra 2011 (Andersen, et. al.), der har søgt at tydeliggøre mange års forskning på området.
I den forbindelse, har vi valgt at undersøge muligheden for at give tosprogede elever bedre deltagelsesmuligheder, og dermed et bedre grundlag for trivsel og forbedret fagligt udbytte.

Metodeafsnit
Føromtalte SFI-rapport har vi valgt at inddrage, eftersom denne sætter fokus på tosprogede elevers udfordringer i den danske folkeskole, hvad end de er af faglig eller social karakter. Derudover vil vi anvende Cooperative Learning af Spencer Kagan til princippet om undervisningsdifferentiering, da dennes fremgangsmåde har afsæt i social interaktion eleverne imellem. Dennes grundessens har afsæt i den anerkendte russiske udviklingspsykolog, Lev Vygotskys socialkonstruktivistiske tænkning.
Derudover vil vi søge at få en bedre forståelse for vigtigheden af lærerens rolle i klasseværelset, således vi som fremtidige undervisere har et bedre grundlag for en god klasseledelse. Dette vil vi gøre med afsæt i hhv. relationskompetence og anerkendelsesteori. Af hensyn til opgavens begrænsede længde, har vi valgt udelukkende at fokusere på Axel Honneths anerkendelsesteori og Louise Klinges tænkning om relationskompetence... Køb adgang for at læse mere

DPO i undervisning af tosprogede

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.