DPO i Geografi om jordkloden og dens klima

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 24
  • 4757
  • PDF
  • 2020
  • 13-10-2020

Deltagelsespligtopgave, Undervisningsforløb: DPO i Geografi om jordkloden og dens klima

Deltagelsespligtopgave i geografi om klimaændringer og klimaforandringer.

Problemstilling
• Hvordan kan 9. klasses elever forklare sammenhængen mellem lokale levevilkår og globale begivenheder som drivhuseffekten under inddragelse af forskellige kredsløb og fremme deres viden ved hjælp af forskellige modeller?

Indhold

Indhold I
Liste over figurer II
Liste over tabeller III
Liste over forkortelser IV
Indledning 1
1 Fagfaglighed 2
1.1 Forskellen mellem vejr og klima 2
1.2 Klimasystemer 2
1.3 Forskelligt klima på jorden 2
1.4 Indikatorer for forskelligt klima 4
1.5 Klimaet ændres 4
1.6 Den naturlige drivhuseffekt 4
1.7 Den anthropogen drivhuseffekt og dens konsekvenser 5
1.8 Drivhusgasser og deres årsager 6
1.9 Klimapolitik international 7
1.10 Kyotoprotokollen 8
2 Didaktiske overvejelser 10
2.1 metodisk begrundelse 11
2.2 Overvejelser over undervisningsforløbet med perspektiv til fællesfaglige fokusområder 11
3 Undervisningsforløb 13
3.1 Undervisningskrav, kompetence- og læringsmål: 13
3.2 Skema undervisningsforløb 15
3.3 Undervisningsdifferentiering 17
Bilag V

Uddrag

Indledning
Der er videnskabelig konsensus, at mennesket gennem industri, landbrug og trafik er skyld i de nuværende klimaændringer. Denne Klimaændring er en af de største økonomiske, økologiske og politiske udfordringer som findes i det 21-århundrede (Hardy 2005).
Siden industrialiseringen er atmosfæres kulstofkoncentration steget med en tredjedel (Le Quéré et al. 2018) og bidrager således væsentligt til den menneskeskabte drivhuseffekt og den globale opvarmning (Hardy 2005).
Men hvad sker der nøjagtigt med den kuldioxid, der frigøres i atmosfæren? Og hvordan kan "klimaskader" begrænses? For at besvare disse spørgsmål findes der f.eks. international samarbejde som ledte til forskellige klimaaftaler som Kyoto-protokollen.
Eleverne er normalt ret velinformerede om klimaændringer og den menneskeskabte drivhuseffekt gennem medier og / eller tidligere diskussion af emnet i klassen. Denne undervisningsplan, som omhandler emnet ”jordkloden og dens klima” har derfor som mål at øge denne forståelse endnu mere. Desuden skal eleverne få kendskab til de forskellige sammenhæng mht. til klimaændringer og dets beskyttelse, og dermed nå frem til en mere realistisk vurdering af det overordnede problem.

---

2 Didaktiske overvejelser
Dette emne omhandler 4 lektioner i faget geografi. Emnets tema er "Klima på spil - bliver jorden varmere?". De didaktiske overvejelser som lektionerne tager udgangspunkt i, er beskrevet nedenfor:

1. Før eleverne er i stand til at svare på spørgsmål med hensyn til klimaændringer i en global kontekst, skal de have en baggrundsviden om jordens klimasystem og sammenhængen med andre systemer. Derfor fokuserer de første timer i denne forløb på jorden klimazoner og forskellen mellem vejr og klima. Eleverne skal så ledes hen til første overvejelser med hensyn til klimaændringer på vores jord. Indholdsmæssig... Køb adgang for at læse mere

DPO i Geografi om jordkloden og dens klima

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.