DPO i filosofi, etik og ikke-religiøse livsanskuelser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 4
  • 1027
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2018
  • 29-05-2020

Deltagelsespligtopgave, Undervisningsforløb: DPO i filosofi, etik og ikke-religiøse livsanskuelser

DPO skrevet i modulet 'filosofi, etik og ikke-religiøse livsanskuelser' fra Kristendomskundskab/religion.

Opgaven handler om et undervisningsforløb til 9. klasse om livsfilosofi og etik i praksis, med inddragelse af faglig læsning.

Indhold

Emnevalg
Mål
Fagligt indhold
Arbejdsformer
Evaluering
Afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Emnevalg
Vi har valgt at tage udgangspunkt i religionsundervisningen for en 8.klasse. Vi tager udgangspunkt i 3 undervisningslektioner hvor der undervises i emnet “det gode liv”, hvor eleverne skal tage stilling til hvad de mener udgøre det gode liv.

Mål
Målene for vores undervisning tages fra “Kristendomskundskabens færdigheds- og vidensmål” . Her ligger vores fokus på efter 9. klassetrin under kompetenceområdet livsfilosofi og etik, hvor vi tager udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene for livsfilosofi og etik.

Fagligt indhold
Vi vil basere vores undervisning på vores faglige viden omkring livsfilosofi og etik. Herunder kan nævnes Løgstrup, der i hans tanker omkring livsfilosofien forklare, at meningen med livet er givet på forhånd og at “de suveræne livsytringer ligger i det skabte liv og bærer mennesket, på trods af menneskets selviskhed, og er altså ikke menneskets egen præstation” - Religionsdidaktik s. 191, linje 2-4. Det er tydeligt at Løgstrup mener, at mennesket ikke selv er herre over sit eget liv og... Køb adgang for at læse mere

DPO i filosofi, etik og ikke-religiøse livsanskuelser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.