Disposition til sociologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 9
  • 1035
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2017
  • 30-12-2019

Disposition til sociologi

Disposition til sociologi i samfundsfag.

Problemformulering
På hvilken måde kan samfundsfagslæreren tilrettelægge en samfundsfagsundervisning, som tager udgangspunkt i elevens livsverden og som anvender læremidlet Coagmento i arbejdet med socialisering?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Præsentation af læremidlet Coagmento 4
Legitimering for valg af indhold 4
Teori 5
Fagopfattelser - samfundsfagstyper 5
Bourdieu 5
Maslow 5
Goffman 6
Klafki og dannelsesbegreberne 6
Analyse 6
Samfundsfagstyper 6
Klafki og den dannelsesteoretiske sammenkobling til samfundsfaget 6
Didaktiske overvejelser: 7
Empiri 7
Undervisningsplan 7
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med den nye digitale læringsplatform Coagmento. Coagmento tilbyder digital undervisning i samfundsfag i grundskolen. Ifølge Coagmento er deres undervisningsmaterialer tilpasset flere niveauer:

“​Alle får først en fælles basisforståelse i et let og tilgængeligt format og skrevet i de unges sprog. Derfra skruer vi gradvist op for sværhedsgraden og abstraktionen samtidig med, at vi holder fast i elevernes opmærksomhed med indbyggede quizzer og opgaver.”

I undervisningsforløbet skal eleverne arbejde med emnet socialisering og de tilhørende underemner ​individet, opdragelse og familie, grupper ​og til sidst eksamensforberedelse.​ Disse emner sætter stor fokus på elevernes hverdagsliv og er dermed med til at skabe en større forståelse for menneskers påvirkning i og med samfundet, som der står beskrevet i fagformålet i samfundsfag stk 2.2 Ifølge tabel... Køb adgang for at læse mere

Disposition til sociologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.