Dilemma og etik | Kant, Platon og Nietzsche

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Dilemma og etik | Kant, Platon og Nietzsche

Dette er et studieprodukt skrevet i KLM om dilemmaer og etiske spilleregler med inddragelse af teoretikerne Platon, Kant og Nietzsche.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer anvende forskellige etiske teorier, når man konfronteres med dilemmaer i klassen såsom mobning og klikedannelser?

Forfatterens kommentar

Justeringer i sproget ville nok være at prioritere.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Platon
Biblen
Kant
Nietzsche
Analyse/diskussion:
Perspektiv
Diskussion til fremlæggelsen:
Litteratur

Uddrag

Indledning:

Etik og moral har igennem flere tusinde år udgjort diskussionsgrundlag for en række tænkere og filosoffer, og ikke alene er det et omdiskuteret emne i blandt teologerne. Etik bliver beskrevet som det er hvad der begrunder moralen, eller sagt med andre ord så er etikken det teoretiske bag den praktiske (moralske) handling. Uden etik ingen morale, og uden morale ingen etik.

Gennemgående for hver diskussion er, at etik og moral anses som noget positivt der skal hjælpe mennesker i deres ageren indbyrdes. Problematikken opstår imidlertid når man ikke har et fælles kodeks, for hvad disse begreber konkret betyder. For hvad er så det mest rigtige at gøre? Og hvad kan vi bruge etik til?

De etiske principper tjener blandt andet at opretholde folks forhold indbyrdes, og at man rent praktisk viser hensynstagen, og behandler sine medmennesker godt. Med afsæt i dette tilsigter vi, at belyse nogle af disse tænkeres holdninger og diskutere vores problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Dilemma og etik | Kant, Platon og Nietzsche

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.