Den digitale kommunikation og anbragte unge

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 6. semester
  • Dansk, kultur og kommunikation
  • Godkendt
  • 17
  • 4762
  • PDF
  • 2014
  • 23-07-2015

Den digitale kommunikation og anbragte unge

Dansk, kommunikation og kultur opgave fra pædagoguddannelsen om "En kultur i forandring".

Problemformulering
Hvordan kan pædagogen støtte de anbragte unge i den digitale kommunikation på de sociale medier, så som Facebook?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Målgruppe 3
Afgrænsning og metode 3
En kultur i forandring 4-5-6
Den professionelle samtale 6-7-8-9
Luhmann 10-11-12
Pædagogensrolle 12-13
Konklusion 14
Litteraturliste 15-16
Bilag 1 17

Uddrag

Indledning
Da ingen er født digitalt kompetente, så hvordan udvikler man så de digitale kompetente færdigheder. Der er ingen tvivl om at børn og unge har viet meget af deres tid til at surfe på nettet med udgangspunkt i de sociale medier, så som Facebook, og alderen har her nok meget at sige. Samfundet forandres hele tiden, så vi skal tænke over, at denne tendens er ustoppelig, og som fagpersoner skal vi reflektere over, at der er opstået en ny kultur omkring de digitale medier, og det er en vigtig formidlingsform for vores brugere, hvor sprog og livshistorie bliver set af mange andre brugere på nettet. Men hvor skepsis skal man være? Værdier, normer og virkelighedsopfattelse sættes der fokus på i forhold til vores redskab, kommunikation, som vi skal have en hvis viden om, for at få indflydelse på, at de unge får en god oplevelse og trivsel på nettet. Vi kan via kommunikationen påvirke omgivelser og få en fælles forståelse. Det som gør det interessant er hvor kommer vi som fagpersoner ind og støtter, uden man bruger sin definitionsmagt og med man ikke mindst skal have et kritisk perspektiv i forhold til, hvor og hvad bruger man de sociale medier til, når det er børn og unge i udsatte positioner. Det er pædagogens opgave at hjælpe med til, at samtalen giver forståelse for modtageren.1 Så hvordan påvirker vi dem i den rigtige retning via kultur, sprog og kommunikation med forskellige input. Det bliver nogle af de pædagogiske udforinger, da dette ikke ligger i familiens skød. Da det er min personlig interesse, vil jeg også gerne fagligt have, at dette bliver en del af min empiri i min professionelle uddannelse. Da området omkring de unges kommunikation på de sociale medier, ikke har haft den store belysning indenfor det pædagogiske område omkring de anbragte unge, kan den teoretiske del være en udfordring. Så dermed er nedslående problemformulering blevet udarbejdet... Køb adgang for at læse mere

Den digitale kommunikation og anbragte unge

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.