Digital fabrikation | Propaganda

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialiseringsmodul, Historie
  • Godkendt
  • 10
  • 2428
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2019
  • 06-04-2021

Modulopgave, Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Digital fabrikation | Propaganda

Dette er en modulafslutningsopgave på specialiseringsmodulet digital fabrikation.

Problemformulering
Hvordan tilrettelægges et historieforløb om propaganda med anvendelse af digitale fabrikations værktøjer.

Indhold

Indhold 2
Overordnede mål 2
Historiedidaktiske overvejelser 3
Didaktikken omkring designopgaven 4
Designopgaven 4
Feltstudier 5
Idégenerering 6
Fabrikation 6
Argumentation (refleksion) 7
Undervisningsplanen 7
Bilag 9
Øvelse omkring historiebevidsthed. 9
Mindmap 11

Uddrag

Dette undervisningsforløb er udarbejdet til anvendelse i historie på 8 klassetrin, det kan dog også anvendes i andre udskolingsklasser. Forløbet strækker sig over 7 lektioner varende af 60 minutter hver. Forud for forløbet forventes det at eleverne på forhånd har kendskab til designcirklens seks faser. Designcirklen består af en række forbundne punkter, som kan følges enten struktureret, eller ved at springe rundt i punkterne. En mindre struktureret tilgang til designcirklen kan være nødvendig, da man i en designprocess kan opleve udfordringer, som resulterer i ændringer i projektet eller produktet, og at man derfor må gå igennem nogle af processerne flere gang. Designcirklens punkter består af: Design opgave, hvor man sporer sig ind på det problemfelt man ...

---

Historiefagligt er forløbet tiltænkt som et redskab til at arbejde med historie ikke kun som fortid, men også i nutidsperspektiv hvor vi er historie skabende individer. Et fremtidsperspektiv bygget på forskning og forudsigelser er også tænkt ind som en del af forløbet, dette er tilføjet for at give eleverne et kendskab til historisk sammenhæng, imellem nutiden og fremtiden. Undervisningsmaterialet er også et repetitionsværktøj til genopfriskning af historiske emner, som tidligere er blevet gennemarbejdet i historieundervisningen. Forløbet er som nævnt ...

---

Eleverne skal efter det korte oplæg omkring produktet i gang med at vælge deres endelige emner. De skal i gruppen vælge emne ud fra den tidsperiode de allerede har placeret sig i, men derefter har de forholdsvis frie rammer til at vælge noget der interesserer dem, og som også er fagligt relevant i forhold til feltstudieprocessen. Når emnet er valgt, skal eleverne udfylde et ansøgningsark omkring emnet. Dette ansøgningsark er vedlagt i opgavens bilag, og er udarbejdet som et refleksionsark til eleverne, hvor de har mulighed for at begrunde og vurdere deres valgte emne. Begrundelsen... Køb adgang for at læse mere

Digital fabrikation | Propaganda

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.