Digital dannelse | Synopsis til KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Digital dannelse | Synopsis til KLM

AD/KLM synopsis om digital dannelse.

Problemformulering

Hvilke problemer ses der i skolen i forbindelse unges anvendelse af de digitale medier og hvordan kan skolen danne eleverne til at begå sig etisk i den digitale verden?

Underviserens kommentar

Konkret og omfangende besvarelse af problemstilling. Gerne en mere fordybende perspektivering.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Begrebsafklaring
Analyse
Diskussion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
De digitale mediers hastige fremkomst og stigende forbrug udfordrer og påvirker måden børn og unge kommunikerer på og danner fællesskaber på. Man har via de sociale medier en konstant forbindelse til omverdenen, hvor der bliver delt billeder, videoer og informationer imellem hinanden. Men spillereglerne er ikke de samme i den digitale verden, som man kender dem i den fysiske verden. Her foregår den ”ansigtsløse kommunikation”. Via denne form for kommunikation og måden de unge benytter sig af mulighederne på nettet kan det oftest ubevidst resulterer i problemer for dem selv og andre. Børn og unges digitale adfærd kan derfor have mange konsekvenser. Hvorfor det er vigtig at de er reflekterende og bevidste om deres brug af nettet. Dette er et ansvar som bl.a. folkeskolen står for at give eleverne den fulde forståelse og en digital dannelse der fremmer deres netetik.

---

Analyse
Mange børn og unge bruger en stor del af deres tid på de sociale medier, hvilket fører til konsekvenser i den virkelige verden. En af problemerne der ses, er spredningen af ansigtsløs kommunikation. Via den ansigtsløs kommunikation, er det lettere at skrive grimme ting til andre, da man nemt glemmer hvilke betydninger ens handling kan have, eftersom modtageren sidder skjult bag en skærm. Det fører til digital... Køb adgang for at læse mere

Digital dannelse | Synopsis til KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.