Differentiering i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 19
  • 4893
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2013
  • 12-03-2013

Differentiering i matematik

Professionsopgave i specialpædagogik om differentiering i matematik.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer bedst differentiere overfor elever i matematikvanskeligheder i undervisningen, og hvilke mulige årsager kan der være til den stigning af elever i matematikvanskeligheder, som kan ses i PISA 2009?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Metode 2
Matematikvanskeligheder 2
Antal af elever 5
Undervisningsdifferentiering 6
Elevplan 7
Plan 9
PISA resultat 13
Konklusion 15
Perspektivering 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Metode
I denne opgave bliver der redegjort for definitionen af matematikvanskeligheder samt undervisningsdifferentiering. Dernæst inddrages en elevplan, hvor der vil bliver kigget på Hiim og Hippe som didaktisk model. Til slut vil der diskuteres mulige årsager til resultaterne i PISA undersøgelsen 2009.

Matematikvanskeligheder
Mange forskere har skrevet om matematikvanskeligheder, og har givet deres definition på begrebet, dog er der endnu ingen entydig definition. I Fælles Mål 2009 – Faghæfte 12 defineres matematikvanskeligheder, som vanskeligheder der hæmmer eleven i at lære matematik i en sådan grad, at læreren skal overveje om specialpædagogisk bistand, samt at faglærte matematiklærer skal give disse elever særlig opmærksomhed. Man kan ikke med sikkerhed vide hvor vanskelighederne stammer fra, men Arne Engström, lektor i matematikundervisning, har inddelt det i fire kategorier:... Køb adgang for at læse mere

Differentiering i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.