Differentiering og metodekendskab | PL Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 10
  • 2497
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 26-11-2019

Differentiering og metodekendskab | PL Studieprodukt

PL3 studieprodukt om lærerens arbejde med differentiering og metodekendskab.

Indhold

Indledning 3
Metode 3
Case beskrivelse 3
Teori 4
Deltagelsesmuligheder 5
Undervisningsdifferentiering og læringsmiljøer 6
Konklusion/handleorienteret 8
Litteraturliste: 9
Bilag A: Observationsskema - EDP 10

Uddrag

Indledning
Med fokus på børn i komplicerede læringssituationer, har vi observeret en undervisningssekvens i en femte klasse. Observationen udmundede i en case, som vi har analyseret og diskuteret, med fokus på manglende undervisningsdifferentiering. Gennem observationen så vi, hvordan den inkluderende indsats overfor fokuseleven, i stedet bidrog til yderligere eksklusion, da elevens deltagelsesmuligheder blev reduceret og senere forsøgt fastholdt af læreren.

Metode
Observationen er udført ved hjælp af metoden EDP(ElevDeltagelsesProfil). Her registreres observationerne i intervaller af 5 minutter, i et skema med guidende spørgsmål. Eleven der ønskes fokus på, kaldet fokuselev, sammenlignes med en anden elev, kaldet sammenligningselev. Metoden påstår at være effektiv “så læreren hurtigt kan danne sig et overblik over klassen med et særligt fokus på, hvordan en specifik elev indgår i læringsfællesskabet” (Tetler, Ferguson, Baltzer & Boye, 2012). Derfor så vi denne metode som brugbar til, begrænset af tid, at identificere et problem. Forudgående kendskab til klassen gjorde os i stand til at udvælge en fokuselev, som vi på forhånd vidste deltog i læringsfællesskabet i klassen på en anden måde end klassens øvrige elever. Det er i forlængelse heraf, nødvendigt at pointere at uden dette forhåndskendskab, havde observationen muligvis resulteret i et andet resultat, med en anden fokuselev.

Case beskrivelse
Opgavens observationer er resulteret i følgende case, hvorigennem vi vil analyse de muligheder og udfordringer der er forbundet med den komplicerede læringssituation Ali befinder sig i. Ali er et opdigtet navn... Køb adgang for at læse mere

Differentiering og metodekendskab | PL Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.