Differentieret undervisning og motivation i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik (Historie)
  • Godkendt
  • 12
  • 4095
  • PDF
  • 2017
  • 30-11-2020

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 3: Differentieret undervisning og motivation i historie

Problemformulering
Hvordan kan man i historieundervisningen planlægge og gennemføre differentieret undervisning med henblik på at motivere de fagligt udfordrede elever?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit og begrundelse for empiri 2
Analyse 2
Refleksion 8
Konklusion 9
Litteraturliste 11

Uddrag

Metodeafsnit og begrundelse for empiri
Vi vil i denne opgave tage udgangspunkt i forskellige teorier, for at belyse vores problemformulering. Endvidere vil vi præsentere uddrag fra vores undervisningsplanlægning og iagttagelser omskrevet til en case. Vi tager udgangspunkt i SMTTE-modellen, for at anskueliggøre hvordan man ud fra et didaktisk synspunkt, kan planlægge en undervisning. Det er netop disse tanker, som er grundlæggende for, hvordan man planlægger og udfører differentieret undervisning, som netop tilgodeser den enkelte elev. Vi vil belyse begrebet undervisningsdifferentiering igennem Else Skibsteds og Helle Bundgaard Svendsens teorier. Vi anvender desuden Bodil Bøgebjergs teorier om den taktile metode og visualisering, for at demonstrere hvilke værktøjer, man kan anvende i undervisningen for at fremme motivationen hos de enkelte elever.

Analyse
Når man arbejder med elevers læring, er undervisningsprocesser vigtige, for hvordan elever lærer, derfor er det kun hensigtsmæssigt, at disse processer er tænkt til ende (Jensen, 2015:21). Lærerens undervisningshandlinger er altså afgørende for elevens udbytte. Professor Karsten Schnack understreger dette: ”didaktiske refleksioner skal udmønte sig i... Køb adgang for at læse mere

Differentieret undervisning og motivation i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.