Differentieret undervisning i billedromaner

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 4. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 12
  • 4090
  • PDF
  • Andet
  • 2011
  • 23-04-2013

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Differentieret undervisning i billedromaner

Professionsopgave om differentieret undervisning i billedromaner på mellemtrinnet.

Problemformulering

Kan man differentiere undervisningen i billedromaner på mellemtrinnet, som tager højde for elevernes forskellige forudsætninger, så alle elever får en forståelse for, hvad genren den fantastiske fortælling indeholder?

Da denne opgave er skrevet udfra et tænkt forløb, vil opgaven være mere teoretisk end praktisk. Derfor vil opgaven ikke indeholde en observationsanalyse som udgangspunkt for elevernes læringsforudsætninger.

Underviserens kommentar

Rigtig flot opgave, med god fokus på de væsentlige områder. God og detaljeret undervisningplan, som kan bruges direkte i undervisningen.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Undervisningsplan
Læringsforudsætninger
Mål + indhold
Undervisnings-, arbejds- og organiseringsformer
Evaluering
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
En stor del elever dropper regelmæssig læsning omkring 6. klasse. Det er vigtigt, at fastholde disse elever i deres lyst til at læse og give dem positive læseoplevelser og læsestrategier, så de ikke på et meget tidligt tidspunkt i deres skoleforløb bliver tabt. Samtidig er det meget vigtigt, at fastholde de elever, der finder læsning spændende og interessant, så ikke også de falder fra fordi de keder sig.

Billedromaner er et tilbud til mellemtrinnets litteraturarbejde. Layoutet, som er meget sanseligt, vil for de lidt svagere elever være en positiv oplevelse i forhold til den litteratur, hvor der primært kun arbejdes med tekst. Billederomanerne er et miks af tekst og billeder og disse billeder er præget af fantastiske farver, pudsige tegninger med forskellige illustartioner og karikaturer. Denne kombination af flere udtryksformer kan for mange være mere meningsdannende end kun tekst. Læselysten højnes hos mange ved dette miks af billeder og tekst, og samtidig er der flere muligheder for analyse-og fortolknings arbejde i forhold til billed/tekst forhold . For de lidt svagere læsere kan billedromaner være en positiv oplevelse, da de får flere sanser i spil og de kan relatere tekst til billeder.
Det didaktiske udgangspunkt er taget fra Hiim & Hippe's helhedsmodel og til dels SMTTE. Faktorerne spiller alle ind på hinanden og man må bevæge sig rundt imellem dem, da alle påvirker hinanden . Undervejs vil jeg ligeledes inddrage Olga Dysthe, Bo Steffensen samt Thomas Illum Hansen's litteraturpædagogik.

Da denne opgave er skrevet udfra et tænkt forløb, vil opgaven være mere teoretisk end praktisk. Derfor vil opgaven ikke indeholde en observations analyse som udgangspunkt for elevernes læringsforudsætninger.

Undervisningsplan
Denne undervisningsplan skal ses som starten af et forløb omkring fantastiske fortællinger. Den begyndende undervisning, indenfor genren den fantastiske fortælling, skal udvikle en fælles forståelse og indsigt i genren samt hvilke elementer, der indgår. Efterfølgende kan man arbejde videre med den begyndende litteratursamtale, hvor eleverne skal øve sig i, at få en forståelse for handlingen, kunne genfortælle en historie, personkrakteristik, tema og budskab, hvad sker der bagefter ? Der er mange muligheder og samtidig kan flere af disse aktiviteter lægge op til, at klassen begynder at arbejde mere bevidst med litteratursamtalen som værktøj... Køb adgang for at læse mere

Differentieret undervisning i billedromaner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.