Didaktiske arbejdsmønstre og metoder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 5
  • 1783
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2012
  • 07-11-2013

Eksamensopgave: Didaktiske arbejdsmønstre og metoder

Eksamensopgave i almen didaktik om didaktiske arbejdsmønstre og metoder.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer sammensætte et inkluderende og tværfagligt forløb ved brug af Storyline og Cooperative Learning?

Underviserens kommentar

Min underviser roste mig meget for opbygningen af opgaven og sagde at jeg burde følge den opbygning i resten af mine skriftlige opgaver.

Indhold

Problemstilling
Begrundet problemstilling:
Problemformulering
Mit læringssyn og Cooperative Learning
Inklusion
Social inklusion
Tværfagligt forløb
Storyline
Reflektion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Begrundet problemstilling:
At undervise er mere end bare at fylde fagligt stof ind i hovederne på eleverne. Samtidig med at fagligheden skal være høj, er det også vigtigt at man som lærer er bevidst om de sociale aspekter i klasserummet, sin læringsstil og sine undervisningsmetoder for at kunne sammensætte et undervisningsforløb hvor eleverne kan tilegne sig læring på bedst mulige måde, som også lever op til de lovgivningsmæssige krav. Som lærer har man metodefrihed og det er derfor vigtigt at overveje hvilke metoder og tilgange man vil benytte i sin undervisning, for at eleverne for mest muligt udbytte af undervisningen. Gennem f.eks. et tværfagligt forløb kan man arbejde med et emne på en bred måde, så eleverne får forskellige indgangsvinkler til et emne og dermed en større mulighed for bedre forståelse af emnet... Køb adgang for at læse mere

Didaktiske arbejdsmønstre og metoder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.