Didaktisk læremiddel | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Historie
  • Godkendt
  • 10
  • 4429
  • PDF
  • Andet
  • 2019
  • 06-05-2020

Læremiddelanalyse, Eksamensopgave, Kompetencemålsprøve: Didaktisk læremiddel | Analyse

Eksamensopgave fra PL4 med analyse af et læremiddel fra Clio-online.

Problemformulering
Hvor stort et fokus er der på andetsprogsdidaktik, i Clio onlines læremiddel, “Demokrati”, og hvordan kan dette fokus styrkes ved hjælp af makrostilladsering i en redidaktisering?

Indhold

Introduktion
Problemstilling og Problemformulering:
Læremiddelanalyse
Tilgængelighed – Udtryk og indhold:
Ordforråd
Progression og differentiering:
Let vs svær – Analyse af en differentieringsmulighed:
Sammenfatning
Redidaktiseringsforslag
Litteraturliste

Uddrag

Introduktion:
I denne opgave vil jeg lave en analyse af et didaktisk læremiddel, som jeg tidligere har arbejdet med i forbindelse med undervisningen på forrige semesters PL4 hold. Sammen med mine medstuderende, skrev jeg en opgave, hvor vi forsøgte at lave en analyse af et læremiddel fra clio-online. Vores opgave blev stærkt kritiseret, men jeg har alligevel, eller måske netop derfor, besluttet mig for at prøve kræfter med dette læremiddel endnu engang. Jeg vil kun genbruge en enkelt del af opgaven, og denne del er den analyse, som jeg selv lavede af læremidlets indbyggede diffferentieringsmulighed, som i denne opgave vil fremstå med gul markering. Der vil således ikke indgå noget tekst, som andre elever har skrevet.

Det læremiddel, jeg har valgt at analysere er fra faget historie, og det er med henblik på at undersøge dets anvendelighed, i forhold til at inkludere flersprogede elever med dansk som andetsprog, i undervisningen.
Læremidlet er hentet fra clio-online, det henvender sig til mellemtrinnet 3-6 klasse, og efterstræber at give eleverne en grundlæggende forståelse af begrebet demokrati.
Analysen vil tage udgangspunkt i læringsmiddlets afsnit, der hedder enten “Demokrati” eller “Styreformer i Antikken”, alt efter om man tilgår afsnittet via den ene eller den anden differentieringsmulighed. Mere om dette senere.

---

Tilgængelighed – Udtryk og indhold:
Læremidlets hovedtektst er opbygget på en forholdsvist konventionel og overskuelig måde som man bla. kender det fra den journalistiske genre. Hovedteksten er trykt med sort tekst på hvid baggrund, den har en overordnet overskrift, men der kommer også løbende flere underoverskrifter når man læser teksten.
På den måde er man hele tiden klar over, hvad delemnet er, for hver tekstbid man læser.
Der er også angivet læseguides forskellige steder i teksten. Disse er markeret med hvid skrift på lilla baggrund, og blinker over i mat hvid når man holder cursoren hen til dem, så man tydeligt ser, at de... Køb adgang for at læse mere

Didaktisk læremiddel | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.