Didaktisk analyse af idrætsundervisning i en 8. kl.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 10
  • 2676
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2015
  • 01-10-2015

Studieprodukt: Didaktisk analyse af idrætsundervisning i en 8. kl.

Denne del indeholder en didaktisk analyse af idrætsundervisningen i en 8. klasse, med henblik på underviserens tilgang til planlægning og struktur.

Det analytiske omdrejningspunkt, tager udgangspunkt i teorien om målstyret undervisning. Her indrages John Hattie, og hans teori om "synlig læring", som efterfølgende kobles sammen med Hilbert Meyers "10 kendetegn ved god undervisning". Der fokuseres særligt på underviserens fejl og mangler, set ud fra et didaktisk perspektivtiv.

Der er gjort brug af videooptagelser, som transkriberes og analyseres.

Indhold

Indledning
Fremgangsmåde: didaktiske perspektiver
Analyse af praktikvejleders undervisning
Empiri-­Idrætsundervisning på 'Air-­‐track'
Fremover
Sammenfatning
Problemstillinger
Litteratur

Uddrag

I første del af opgaven beskrev vi vores normative grundlag for vores undervisning med fokus på vores samfunds-,­ fag-, dannelses- og læringssyn.

Fremgangsmåde: didaktiske perspektiver
Jeg ønsker at belyse min analyse med de didaktiske perspektiver: Målsætning og klasseledelse. Målbegrebet er meget bredt, og kan være rigtig svært at definere. Jeg har valgt at bruge Hattie til at definere målbegrebet. Kort sagt påpeger Hattie at målstyrret læring består af to dele. 1: Læringsmål: læreren er tydelig med hensyn til, hvad der skal lærers af lektionen. 2: Kriterierne for målopfyldelse: læreren har en metode til at sikre eleverne opnår den tilsigtede læring. (Hattie, 2013 s. 88). Hattie ser en tydelig sammenhæng mellem synlige læringsmål og elevlæring:

Jo mere gennemskuelige læreren gør læringsmålene, jo mere sandsynligt er det, at eleverne engagerer sig i det arbejde, der skal til for at opfylde målene (Hattie, 2013 s. 88)

Jeg ønsker at kombinere overstående didaktiske perspektiv (målsætning) med det didaktiske perspektiv klasseledelse. Overordnet kan man sige, at klasseledelse handler om at effektivisere undervisningen således, at man undgår mest muligt spildtid1. (Meyer, 2006)... Køb adgang for at læse mere

Didaktisk analyse af idrætsundervisning i en 8. kl.

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.