Didaktikopgave i Billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 11
  • 4232
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2001
  • 28-10-2001

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Didaktikopgave i Billedkunst

Praktikrapport som omhandler planlægning og gennemførelse og evaluering af billedkunstundervisningsforløb. Herefter en teoretisk perspektivering af ovenstående.

Indledning:
Denne redegørelse er skrevet på baggrund af mit 4 ugers praktikophold på x- Skole, marts 2001. En medstuderende og jeg udgjorde praktikgruppen og planlagde undervisningen i fællesskab.

Vi gennemførte den planlagte undervisning hver for sig i hhv. 5.a og 5.c´s billedkunsttimer. Jeg vil i redegørelsen beskæftige mig med den del af praktikken som vedrører min billedkunstundervisning i 5.a (4 gange 2 lektioner), under emnet "Abstrakt skulptur".

Da dette var min sidste praktikperiode ønskede jeg, at undervisningen skulle ligge så tæt op af virkeligheden som muligt. Jeg lavede derfor ikke en kronologisk detailplan for den enkelte undervisningstime,(som jeg har støttet mig til i tidligere praktikker), for på denne måde at lade elevernes læreprocesser være omdrejningspunkt for undervisningen. De overordnede rammer var fastlagt I planlægningen og jeg lod derfor tidsplanen være åben for, at undervisningen kunne tage en anden retning eller at de planlagte aktiviteter kunne laves på en anden måde.

Indhold

Indledning s.2
I: Undervisningen i praksis:
Præsentation af x- Skole og 5.a s.3
Valg af indhold og arbejdsformer s.3
Folkeskolens formål, samt fagformålet og vejledende læseplan for billedkunst s.4
Delforløb s.5
Medbestemmelse s.6
Samtalen s.7
Evaluering s.8
II: Teoretisk Perspektivering
Dannelses-/læringssyn s.8
Anvendt didaktisk teori s.9
III: Overvejelser i forhold til fremtidig undervisning
Målsætning og indholdsvalg s.10
Elevmedbestemmelse s.11
Evaluering s.11
Konklusion s.12

Uddrag

Indledning
Denne redegørelse er skrevet på baggrund af mit 4 ugers praktikophold på x- Skole, marts 2001. En medstuderende og jeg udgjorde praktikgruppen og planlagde undervisningen i fællesskab. Vi gennemførte den planlagte undervisning hver for sig i hhv. 5.a og 5.c´s billedkunsttimer. Jeg vil i redegørelsen beskæftige mig med den del af praktikken som vedrører min billedkunstundervisning i 5.a (4 gange 2 lektioner), under emnet "Abstrakt skulptur".
Da dette var min sidste praktikperiode ønskede jeg, at undervisningen skulle ligge så tæt op af virkeligheden som muligt. Jeg lavede derfor ikke en kronologisk detailplan for den enkelte undervisningstime,(som jeg har støttet mig til i tidligere praktikker), for på denne måde at lade elevernes læreprocesser være omdrejningspunkt for undervisningen. De overordnede rammer var fastlagt I planlægningen og jeg lod derfor tidsplanen være åben for, at undervisningen kunne tage en anden retning eller at de planlagte aktiviteter kunne laves på en anden måde.

Redegørelsen vil indeholde følgende:

I.del:
Jeg vil beskrive og begrunde min målsætning, mit valg af indhold og arbejdsformer på baggrund af Folkeskolens overordnede formål, fagformålet og læseplanen for Billedkunst.
I refleksionen over min praksis vil jeg sætte særligt fokus på undervisningens samtale. Jeg vil gøre rede for mit syn på samtale og medbestemmelse som grundlæggende betingelser for læring.
Endelig vil jeg sætte fokus på evaluering og gøre rede for skelnen mellem evaluering som mekanisk kontrol og evaluering som en bevidstgørelsesproces.

II.del:
I denne del af opgaven vil jeg sætte min egen praksis i teoretisk perspektiv.
Jeg vil derfor indkredse det dannelses-/læringssyn, som ligger bag min undervisningspraksis.
Jeg vil reflektere over en undervisning som ikke forløb hensigtsmæssigt i forhold til planlægningen ved hjælp af trekantmodellen (Gunn Imsen)
Sidst vil jeg konkludere på mit arbejde med undervisningsforløbet.

III.del
Jeg vil her gøre rede for de overvejelser, jeg har gjort mig på baggrund af mine undervisningserfaringer... Køb adgang for at læse mere

Didaktikopgave i Billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Didaktikopgave i Billedkunst.